khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ

Cạnh tranh là vấn đề xay ra khá phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xét về mặt tích cực cạnh tranh tạo động lực, kích thích sự phát triển. Vậy Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ?

Câu hỏi: Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ?

Bạn đang xem: khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ

A. Khi xã hội loài người xuất hiện

B. Khi con người biết lao động

C. Khi sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện

D. Khi ngôn ngữ xuất hiện

Đáp án:

Đáp án đúng là đáp án C. Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng

Cạnh tranh là sự thi đua, đấu tranh giữa các nhà kinh doanh về mặt kinh tế để có thể đạt được những điều kiện thuận lợi trên cùng thị trường bằng một số phương thức khác nhau.

Khái niệm cạnh tranh ra đời khi nền kinh tế thị trường xuất hiện.

Xem thêm: handset là gì

Cạnh tranh là hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất.

Cạnh tranh buộc những người sản xuất và buôn bán phải cải tiến kĩ thuật, tổ chức quản lí để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hoá, thay đổi mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu của khách hàng; giữ tín nhiệm; cải tiến nghiệp vụ thương mại và dịch vụ, giảm giá thành, giữ ổn định hay giảm giá bán và tăng doanh lợi.

Cạnh tranh xuất hiện giữa các người bán với nhau khi mà cung lớn hơn cầu và cạnh tranh giữa những người mua với nhau khi mà cầu lớn hơn cung.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi xã hội loài người xuất hiện là chưa đúng. Bởi khi xã hội loài người xuất hiện họ sống theo bầy đàn, cùng săn bắn hái lượm để ăn chung ở chung, do đó mà giữa họ không thể hiện sự cạnh tranh rõ nét.

+ Phương án B: Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi con người biết lao động cũng chưa chính xác, bởi xã hội loài người sau quá trình xuất hiện họ dần chế tạo ra các công cụ lao động như nỏ, rùi…và lao động để săn bắn, kiếm ăn, ở thời điểm đó họ vẫn sống tập thể và cũng chưa có sự cạnh tranh rõ nét.

+ Phương án D: Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ Khi ngôn ngữ xuất hiện là chưa chính xác, bởi khi loài người đã tiến hóa đến một mức nhất định họ có tiếng nói và chữ viết, tuy nhiên trong giai đoạn đó yếu tố cạnh tranh chưa được thể hiện rõ. Cho đến khi nền kinh tế thị trường xuất hiện, nhu cầu sản xuất, kinh doanh hàng hóa ngày càng tăng và tác động của cung cầu hàng hóa, điều kiện sản xuất làm cho cạnh tranh xuất hiện.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án C. Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện.

Xem thêm: khinh khí cầu tiếng anh là gì