khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại phát biểu nào sau đây là đúng

MÔN VẬT LÝ – LỚP 12 | BÀI 27: TIA HỒNG NGOẠI. TIA TỬ NGOẠI | 15H15 NGÀY 20.3.2020
MÔN VẬT LÝ – LỚP 12 | BÀI 27: TIA HỒNG NGOẠI. TIA TỬ NGOẠI | 15H15 NGÀY 20.3.2020

Bạn đang xem: khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại phát biểu nào sau đây là đúng

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với một kim loại.

B. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí.

D. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.

Với f1, f2, f3 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma thì

Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là

Các nguồn nào sau dây không phát ra tia tử ngoại:

Trong chân không, tia tử ngoại có bước sóng trong khoảng:

Tia hồng ngoại có khả năng:

Tia tử ngoại không được ứng dụng để:

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều:

Kết luận nào sau đây là sai ?

Tia hồng ngoại được dùng

Trong các máy lọc nước RO ở các hộ gia đình hiện nay, bức xạ được sử dụng để tiêu diệt hoặc làm biến dạng hoàn toàn vi khuẩn là

Xem thêm: legal person là gì

Thân thể con người ở nhiệt độ phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau đây?

Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạ:

Trong công nghiệp cơ khí, dựa vào tính chất nào sau đây của tia tử ngoại mà người ta sử dụng để tìm vết nứt trên bề mặt các vật kim loại:

Trong chân không, các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ m đến m là

Một thanh kim loại mảnh AB có chiều dài L = 10cm, tích điện q = +3nC, đặt trong không khí. Biết điện tích phân bố đều theo chiều dài của thanh. Gọi M là điểm nằm trên đường thẳng AB kéo dài về phía A và cách A một đoạn a = 8cm. Độ lớn cường độ điện trường do thanh gây ra tại điểm M là

Cho mạch điện như hình vẽ. Đèn dây tóc Đ ghi 12V – 6W. Các nguồn điện =9V, , 6V và . Nếu đèn sáng bình thường thì UPQ bằng

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có 7 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 2V, điện trở trong 0,2 mắc như hình vẽ. Coi điện trở bóng đèn không thay đổi. Đèn dây tóc Đ loại 6V – 12W, , . Chọn phương án đúng

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó , =2V, . Đèn dây tóc Đ loại 6V – 3W; , , , . Coi điện trở bóng đèn không thay đổi. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn gồm 8 acquy, mỗi cái có suất điện động 2V, điện trở trong mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 4 nguồn mắc nối tiếp, đèn dây tóc Đ loại 6V – 6W, R1 = 0,2, R2 = 0,2, R3 = 6, R4 = 4. Coi điện trở bóng đèn không thay đổi. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và M là

Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là và được mắc với biến trở R thành mach điện kín theo sơ đồ như hình vẽ. Để không có dòng điện chạy qua nguồn thì giá trị của biến trở là

Hai nguồn điện có cùng suất điện động và điện trở trong được mắc thành bộ nguồn và được mắc với điện trở như sơ đồ hình vẽ. Trong trường hợp Hình a thì dòng điện chạy qua R có cường độ 0,4A còn trong trường hợp Hình b thì dòng điện chạy qua R có cường độ 0,25A. Suất điện động và điện trở trong lần lượt là

Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng và được mắc với điện trở R=4 thành mạch điện kín có sơ đồ như hình vẽ. Chọn phương án đúng

Hai nguồn điện có suất điện động như nhau 2V và có điện trở trong tương ứng là được mắc với điện trở R thành mạch điện kín có sơ đồ như hình vẽ. Biết rằng, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của một trong hai nguồn bằng 0. Giá trị của R là

Có 36 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 12V và điện trở trong , được ghép thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song, mỗi dãy gồm m nguồn nối tiếp. Mạch ngoài là 6 bóng đèn giống nhau được mắc song song thì các bóng đèn đều sáng bình thường, hiệu điện thế mạch ngoài là 120V và công suất mạch ngoài là 360W. Chọn phương án đúng?

Bạn đang xem bài viết: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng…. Thông tin do c2captientlhp.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: catchup là gì

Rate this post