khóa học khai báo hải quan

“Khóa học này sẽ giúp bạn tự tin khai hải quan điện tử trên chứng từ thực tế với từng loại hình xuất nhập khẩu”

Bạn đang xem: khóa học khai báo hải quan

(Bài bản từ đầu & Tiết kiệm thời gian sau khi hoàn thành khóa học)

Khai hải quan điện tử bằng Ecus

 • HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỚC KHI KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
 • CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ECUS VÀ CHUẨN BỊ, PHÂN TÍCH BỘ CHỨNG TỪ
 • THỰC HÀNH VỚI TỪNG LOẠI HÌNH XNK CỦA DOANH NGHIỆP 
 • checkHƯỚNG DẪN SỬA, HỦY TỜ KHAI TRÊN DỊCH VỤ CÔNG (http://pus.customs.gov.vn)

Khóa học khai hải quan điện tử bằng Ecus

Ecus là phần mềm khai hải quan điện tử phổ biến nhất hiện nay trên thị trường được phát triển bởi Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn và Cục CNTT Tổng Cục Hải quan xác nhận hợp chuẩn. Phần mềm này đã được triển khai rộng rãi từ năm 2002.

Khóa học khai hải quan điện tử bằng phần mềm Ecus sẽ giúp các bạn thực hành khai báo hải quan điện tử trên chứng từ thực tế với trên 10 bộ chứng từ xuất nhập khẩu.

MỤC TIÊU CỦA BẠN LÀ GÌ?

Mục tiêu khóa học khai hải quan điện tử

NHỮNG VẤN ĐỀ BẠN ĐANG GẶP PHẢI

KHÔNG BẮT ĐẦU

Trì hoãn kế hoạch

Bắt đầu nhanh chóng

ĐANG TỰ MÀY MÒ

Cần người hỗ trợ

Tự học

VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

Thường xuyên thay đổi

Nghị định và thông tư thay đổi

LÀM CHỦ QUY TRÌNH

Chủ động & bảo mật

Tự chủ khai hải quan điện tử

PHƯƠNG THỨC HỌC TRỰC TUYẾN (ONLINE)

Học khai hải quan điện tử Ecus

 • Khóa học được thiết kế trên video sẵn có của hệ thống
 • Sau khi đăng ký khóa học thành công, các bạn sẽ học trực tiếp trên website Salc.edu.vn
 • Không giới hạn thời gian học, bạn có thể xem lại video bất cứ lúc nào
 • checkTrong quá trình học học viên được hỗ trợ trên forum riêng
 • checkChất lượng khóa học đã được kiểm tra.

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP VỚI KHÓA HỌC

Chuyên viên xuất nhập khẩu

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cần học chuyên sâu về phần mềm Ecus để khai báo hải quan điện tử cho doanh nghiệp, làm dịch vụ khai hải quan,…

Người học trái ngành

Những bạn trái ngành

Đã có kiến thức nền tảng về xuất nhập khẩu, muốn học chuyên sâu phần mềm khai hải quan điện tử Ecus.

Sinh viên ngành xuất nhập khẩu

Sinh viên mới tốt nghiệp  

Sinh viên đã học xong năm 3 của chương trình đại học hoặc cao đẳng, có kiến thức nền tảng về xuất nhập khẩu.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ECUS

Phần 1: Giới thiệu tổng quan chương trình học và chia sẻ phương pháp học.

Phần 2: Ôn lại kiến thức về xuất nhập khẩu, hướng dẫn cài đặt và các bước chuẩn bị để thực hiện khai hải quan.

Phần 3: Là phần trọng tâm của chương trình học, giúp bạn khai hải quan từng loại hình

Phần 4: Hướng dẫn sửa, hủy tờ khai trên dịch vụ công.

Phần 5: Tổng kết khóa học

PHẦN 1

 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Bài 1. Tổng quan khóa học, chia sẻ phương pháp, cam kết kiến thức học viên sẽ đạt được sau khóa học.

PHẦN 2

ÔN TẬP KIẾN THỨC XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỚC KHI KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Bài 2. Hướng dẫn các bước làm thủ tục hải quanBài 3. Hướng dẫn cài đặt phầm mềm Ecus và kết nối với hệ thống VNACCSBài 4. Hướng dẫn chuẩn bị chứng từ khai báo báo hải quan

PHẦN 3

THỰC HÀNH KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TRÊN ECUS TỪNG LOẠI HÌNH

3.1 Hàng kinh doanhBài 5. Khai tờ khai xuất kinh doanh đường biển container

Bài 6. Khai tờ khai xuất kinh doanh đường biển không container và đường hàng không & hướng dẫn tra thông tin đóng thuế xuất khẩu.Bài 7. Hướng dẫn khai tờ khai nhập kinh doanh đường biển containerBài 8. Hướng dẫn khai tờ khai nhập kinh doanh đường biển không container, đường hàng không & hướng dẫn khai báo trên hệ thống 1 cửa quốc gia.3.2. Hàng tạm nhập – tái xuấtBài 9. Hướng dẫn khai báo loại hình kinh doanh tạm nhập – tái xuất (tạm nhập)Bài 1010.1. Hướng dẫn khai báo Tái xuất loại hình kinh doanh tạm nhập – tái xuất10.2. Hướng dẫn khai Tạm nhập – tái xuất của DN đầu tư nước ngoài

3.3. Hàng phi mậu dịch (PMD)Bài 11. Hướng dẫn khai báo tờ khai loại hình phi mậu dịch (PMD)3.4. Hàng gia côngBài 12.

– Hướng dẫn quy trình khai gia công

– Khai hợp đồng & phụ kiện nguyên liệu nhập khẩu

– Khai tờ khai nhập khẩuBài 13. – Hướng dẫn khai phụ kiện sản phẩm xuất khẩu

– Hướng dẫn khai định mức sản phẩm xuất khẩu

– Khai tờ khai xuất khẩu

– Hướng dẫn khai phụ kiện gia hạn hợp đồng gia công

– Hướng dẫn cách xử lý nguyên phụ liệu dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công

– Hướng dẫn khai báo chuyển tiếp nguyên liệu bằng cách khao báo tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ.3.5. Sản xuất xuất khẩu (SXXK)Bài 14- Giới thiệu loại hình Sản xuất xuất khẩu (SXXK)

– Hướng dẫn khai báo danh mục nguyên phụ liệu SXXK

– Hướng dẫn khai báo tờ khai nhập khẩu

– Hướng dẫn khai danh danh mục sản phẩm SXXK và định mức

– Hướng dẫn khai báo tờ khai xuất khẩu SXXK3.6. Xuất khẩu bằng đường bộBài 15. Hướng dẫn khai hải quan xuất khẩu bằng đường bộ

3.7. Hàng viện trợ nhân đạo

Bài 16: Hướng dẫn khai hải quan điện tử với hàng viện trợ nhân đạo

3.8. Thực hành truyền tờ khai với chữ ký số

Bài 17: Khai hải quan điện tử dùng chữ ký số để truyền tờ khai

PHẦN 4

SỬA VÀ HỦY TỜ KHAI DỊCH VỤ CÔNG

Xem thêm: collectible là gì

Bài 18- Hướng dẫn sửa tờ khai sau thông quan (Nghiệp vụ AMA)- Hướng dẫn hủy tờ khai trên dịch vụ công (pus.customs.gov.vn)

PHẦN 5

TỔNG KẾT KHÓA HỌC

Bài 19- Tổng kết khóa học khai hải quan điện tử với phần mềm Ecus- Các thông tin hỗ trợ học viên trực tiếp

PHẦN 1

 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Bài 1. Tổng quan khóa học, chia sẻ phương pháp, cam kết kiến thức học viên sẽ đạt được sau khóa học.

PHẦN 2

ÔN TẬP KIẾN THỨC XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỚC KHI KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Bài 2. Hướng dẫn các bước làm thủ tục hải quanBài 3. Hướng dẫn cài đặt phầm mềm Ecus và kết nối với hệ thống VNACCSBài 4. Hướng dẫn chuẩn bị chứng từ khai báo báo hải quan

PHẦN 3

THỰC HÀNH KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TRÊN ECUS TỪNG LOẠI HÌNH

3.1 Hàng kinh doanhBài 5. Khai tờ khai xuất kinh doanh đường biển container

Bài 6. Khai tờ khai xuất kinh doanh đường biển không container và đường hàng không & hướng dẫn tra thông tin đóng thuế xuất khẩu.Bài 7. Hướng dẫn khai tờ khai nhập kinh doanh đường biển containerBài 8. Hướng dẫn khai tờ khai nhập kinh doanh đường biển không container, đường hàng không & hướng dẫn khai báo trên hệ thống 1 cửa quốc gia.3.2. Hàng tạm nhập – tái xuấtBài 9. Hướng dẫn khai báo loại hình kinh doanh tạm nhập – tái xuất (tạm nhập)Bài 1010.1. Hướng dẫn khai báo Tái xuất loại hình kinh doanh tạm nhập – tái xuất10.2. Hướng dẫn khai Tạm nhập – tái xuất của DN đầu tư nước ngoài

3.3. Hàng phi mậu dịch (PMD)Bài 11. Hướng dẫn khai báo tờ khai loại hình phi mậu dịch (PMD)3.4. Hàng gia côngBài 12.

– Hướng dẫn quy trình khai gia công

– Khai hợp đồng & phụ kiện nguyên liệu nhập khẩu

– Khai tờ khai nhập khẩuBài 13. – Hướng dẫn khai phụ kiện sản phẩm xuất khẩu

– Hướng dẫn khai định mức sản phẩm xuất khẩu

– Khai tờ khai xuất khẩu

– Hướng dẫn khai phụ kiện gia hạn hợp đồng gia công

– Hướng dẫn cách xử lý nguyên phụ liệu dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công

– Hướng dẫn khai báo chuyển tiếp nguyên liệu bằng cách khao báo tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ.3.5. Sản xuất xuất khẩu (SXXK)Bài 14- Giới thiệu loại hình Sản xuất xuất khẩu (SXXK)

– Hướng dẫn khai báo danh mục nguyên phụ liệu SXXK

– Hướng dẫn khai báo tờ khai nhập khẩu

– Hướng dẫn khai danh danh mục sản phẩm SXXK và định mức

– Hướng dẫn khai báo tờ khai xuất khẩu SXXK3.6. Xuất khẩu bằng đường bộBài 15. Hướng dẫn khai hải quan xuất khẩu bằng đường bộ

3.7. Hàng viện trợ nhân đạoBài 16: Hướng dẫn khai hải quan điện tử với hàng viện trợ nhân đạo

3.8. Thực hành truyền tờ khai với chữ ký sốBài 17: Khai hải quan điện tử dùng chữ ký số để truyền tờ khai

PHẦN 4

SỬA VÀ HỦY TỜ KHAI DỊCH VỤ CÔNG

Bài 18- Hướng dẫn sửa tờ khai sau thông quan (Nghiệp vụ AMA)- Hướng dẫn hủy tờ khai trên dịch vụ công (pus.customs.gov.vn)

PHẦN 5

TỔNG KẾT KHÓA HỌC

Bài 19- Tổng kết khóa học khai hải quan điện tử với phần mềm Ecus- Các thông tin hỗ trợ học viên trực tiếp

GIẢNG VIÊN

Giảng viên: PHẠM ĐẶNG THỊ HƯƠNG DIỆU

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai báo hải quan điện tử. 

Đang hỗ trợ trên 50 doanh nghiệp khai hải quan điện tử hàng tháng với tất cả các loại hình xuất nhập khẩu

VIDEO HỌC THỬ

(Khóa học gồm 15 bộ chứng từ, tất cả loại hình XNK)

HỌC PHÍ TOÀN BỘ KHÓA HỌC & HỖ TRỢ SAU KHÓA HỌC

Học phí trọn khóa học

1.000.000đ

Học phí & hỗ trợ trọn đời

Học phí ưu đãi

Ưu đãi 690.000đ

Tiết kiệm: 31% ~ 310.000đ

([current_date])

GIÁ TRỊ KHÓA HỌC

Giá trị khóa học

 • Nắm được quy trình, thủ tục khai báo hải quan hải quan điện tử.
 • Cách thức hoạt động của hệ thống VNACCS/VCIS
 • Hiểu và sử dụng phần mềm Ecus thành thạo.
 • Khai hải quan trên chứng từ thực với tất cả các loại hình.
 • diamondĐược sự hỗ trợ tận tình trong suốt quá trình học và sau khóa học, không giới hạn thời gian hỗ trợ.
 • diamondTự tin trong quá trình khai hải quan điện tử cho doanh nghiệp.

XÁC THỰC KIỂM TRA

Khóa học đã được kiểm tra chất lượng bởi SongAnhLogs.com

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

Chất lượng SongAnhLogs

HOÀN TRẢ 100%

Trong vòng 7 ngày kích hoạt tài khoản. Nếu không hài lòng với chất lượng khóa học. Các bạn có thể yêu cầu hoàn trả 100% học phí mà không cần lý do. Gởi yêu cầu hoàn trả học phí về địa chỉ email: [email protected]

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Quy trình đăng ký khóa học khai hải quan điện tử

 • Nắm vững quy trình thủ tục khai hải quan điện tử
 • Cập nhật khai hải quan điện tử theo thông tư 39/2018/TT-BTC
 • Sử dụng Ecus thành thạo khai tất cả các loại hình xuất nhập khẩu
 • Hỗ trợ trong suốt quá trình học và sau khóa học.

CÁC GIÁ TRỊ CAM KẾT

HỆ THỐNG HÓA

Nắm rõ kiến thức & quy trình

Hệ thống hóa kiến thức

THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU

Tất cả loại hình XNK

Thực hành thực tế

TẶNG 12 BỘ CHỨNG TỪ

Thực hành kèm bài học

Tặng kèm chứng từ

HỖ TRỢ THỰC TẾ

Suốt quá trình học & làm việc

Hỗ trợ không giới hạn

Xem thêm: portrait là gì