koh ra k2co3

C6H5-CH=CH2+ KMnO4 → C6H5COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn chỉ dẫn độc giả viết lách và cân đối đúng chuẩn phản xạ lão hóa khử thân thích Stiren KMnO4, vị cách thức thăng vị electron. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc lý thuyết tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

1. Cân vị phương trình phản xạ Stiren KMnO4

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ chất hóa học xảy ra 

Nhiệt độ 

Bạn đang xem: koh ra k2co3

3. Cân vị phản xạ lão hóa khử vị thăng vị electron 

C6H5−C-1H=C-2H2+ KMn+7O4 → C6H5C+3OOK + K2C+4O3 + Mn+4O2 + KOH + H2O

3x

10x

C-1H=CH-22 → -C+3OOK + K2C+4O3 + 10e

Mn+7 + 3e → Mn+4

Vậy phương trình phản xạ được cân đối là:

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

4. Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Tại nhiệt độ phỏng thường dãy những hóa học này tại đây thực hiện nhạt nhẽo (mất) color hỗn hợp KMnO4  là:

A. Benzen, etilen, axetilen

B. Etilen, axetilen, butadien

C. Benzen, toluen, stiren

D. Toluen, buta – 1,2 – dien, propin

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Loại A vì thế Benzen ko phản ứng

B thỏa mãn nhu cầu Etilen, axetilen, butadien

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

3C2H2 + 8KMnO4 + 4H2O → 3(COOH)2+ 8MnO2 + 8KOH

3CH2=CH-CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2(OH)CH(OH)CHCH2 + 2MnO2 + 2KOH

Loại C vì thế Benzen, toluen ko phản ứng

Loại D vì thế Toluen ko phản ứng

Câu 2. Cho những hóa học sau: pentan; Stiren, hex-1-en, etilen, metan, propen, isobutan. Số những hóa học làm mất đi color hỗn hợp KMnO4 ở tức thì ĐK thông thường là

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Các anken phản xạ được với hỗn hợp KMnO4 ở tức thì ĐK thường: hex-1-en, Stiren,  etilen, propen

3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

Stiren

3CH3-(CH2)3-CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH3-(CH2)3-CHOH-CH2(OH) + 2KOH + 2MnO2.

hex-1-en

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

etilen

3C3H6 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C3H6(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

propen

Câu 3. Cho những hóa học sau: toluen, stiren, benzen. Chỉ người sử dụng một dung dịch test độc nhất rất có thể nhìn thấy những hợp ý hóa học bên trên là

A. hỗn hợp Br2.

B. hỗn hợp HCl.

C. hỗn hợp KMnO4.

D. hỗn hợp KOH.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Để phân biệt 3 hỗn hợp mất mặt nhãn bên trên tao sử dụng thuốc test độc nhất là hỗn hợp KMnO4 có thể phân biệt những hợp ý hóa học bên trên.

Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Khi đun rét.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

Stiren làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím ở tức thì nhiệt độ phỏng thông thường.

3C6H5-CH=CH2+ 10KMnO4→ 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

Benzen ko phản xạ với hỗn hợp dung dịch tím ở từng ĐK.

Câu 4. Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp KMnO4 khi đun nóng?

A. benzen

B. toluen

C. propan

Xem thêm: consume là gì

D. metan

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp KMnO4 khi đun rét toluen

Câu 5. Toluen đem phản xạ thế ở nhân thơm nức tương tự động benzen tuy nhiên không giống với benzen ở chỗ:

A. Phản ứng của toluen xẩy ra lừ đừ rộng lớn và có duy nhất một thành phầm duy nhất

B. Phản ứng của toluen xẩy ra lừ đừ rộng lớn và thông thường đem nhị sản phẩm

C. Phản ứng của toluen xẩy ra dễ dàng và đơn giản rộng lớn và thông thường đem nhị thành phầm thế vô địa điểm ortho và para

D. Phản ứng của toluen xẩy ra thời gian nhanh rộng lớn và có duy nhất một thành phầm duy nhất

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Toluen đem phản xạ thế ở nhân thơm nức tương tự động benzen tuy nhiên không giống với benzen ở chỗ:

Phản ứng của toluen xẩy ra lừ đừ rộng lớn và thông thường đem nhị sản phẩm

Câu 6. Benzen, strizen, naphtalen, hóa học này bị lão hóa với dung dịch tím?

A. Cả tía chất

B. Striren

C. Naphtalen

D. Benzen và naphtalen

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 7. Phản ứng đặc thù của benzen là

A. phản xạ thế với clo (có ánh sáng).

B. phản xạ cháy.

C. phản xạ cùng theo với hiđro (có niken xúc tác).

D. phản xạ thế với brom (có bột sắt).

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 8. Khẳng tấp tểnh này tại đây ko đúng lúc nói đến stiren ?

A. Stiren nhập cuộc phản xạ trùng khớp.

B. Stiren là đồng đẳng của benzen.

C. Stiren làm mất đi color hỗn hợp Br2

D. Stiren là hóa học lỏng, ko color, ko tan nội địa.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Khẳng tấp tểnh ko đích thị là: “Stiren là đồng đẳng của benzen”

Vì stiren đem công thức là C8H8 mà đồng đẳng của benzen đem công thức công cộng là CnH2n−6.

Câu 9. Toluen phản xạ với brom bám theo tỷ trọng mol 1: 1 mang lại thành phầm hầu hết là gì?

A. Benzybromua.

B. p-bromtoluen và m-bromtoluen

C. o-bromtoluen và p-bromtoluen.

D. m-bromtoluen.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Toluen phản xạ với brom bám theo tỷ trọng mol 1: 1 mang lại thành phầm hầu hết là o-bromtoluen và p-bromtoluen.

Câu 10. Cho những tuyên bố sau:

a) Anđehit một vừa hai phải đem tính lão hóa một vừa hai phải đem tính khử

b) Phenol nhập cuộc phản xạ thế brom khó khăn rộng lớn benzen

c) Anđehit tính năng với H2 (dư) đem xúc tác Ni đun rét, chiếm được ancol bậc một

d) Dung dịch axit axetic tính năng được với Cu(OH)2

e) Dung dịch phenol nội địa thực hiện quỳ tím hóa đỏ

g) Trong công nghiệp, axeton được phát hành kể từ cumen

Số tuyên bố đích thị là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Các tuyên bố đích thị là: a), c), d), g) => đem 4 tuyên bố đúng

a) Anđehit một vừa hai phải đem tính lão hóa một vừa hai phải đem tính khử

Xem thêm: cái rìu tiếng anh là gì

c) Anđehit tính năng với H2 (dư) đem xúc tác Ni đun rét, chiếm được ancol bậc một

d) Dung dịch axit axetic tính năng được với Cu(OH)2

g) Trong công nghiệp, axeton được phát hành kể từ cumen