lend nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /lend/

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  cho mượn

  Kinh tế

  cho mượn
  cho thuê
  cho vay
  đồng ý cho

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  add , advance , afford , allow , bestow , confer , contribute , entrust , extend , furnish , give , grant , impart , lắc on one , lend-lease , let , loan shark , oblige , permit , present , provide , shark , stake , supply , trust , loan , accommodate

  Từ trái khoáy nghĩa

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: legal person là gì