let alone là gì

Ý nghĩa của let alone vô giờ đồng hồ Anh

let alone bởi something | Từ điển Anh Mỹ

Bạn đang xem: let alone là gì

let alone do something

idiom

Note:
  • Used to tát emphasize the extreme nature of an action.

let someone/something alone

idiom (also let someone/something be)

(Định nghĩa của let alone bởi something kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

Bản dịch của let alone

vô giờ đồng hồ Tây Ban Nha

hắn mucho menos…

vô giờ đồng hồ Bồ Đào Nha

sem falar em…

vô giờ đồng hồ Việt

ko nhắc đến…

trong những ngôn từ khác

vô giờ đồng hồ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ đồng hồ Pháp

in Dutch

vô giờ đồng hồ Séc

Xem thêm: legal person là gì

vô giờ đồng hồ Đan Mạch

vô giờ đồng hồ Indonesia

vô giờ đồng hồ Thái

vô giờ đồng hồ Ba Lan

vô giờ đồng hồ Malay

vô giờ đồng hồ Đức

vô giờ đồng hồ Na Uy

in Ukrainian

şöyle dursun, bir şeyin başka bir şeyden daha domain authority imkansız olduğunu vurgulamada kullanılır, … şöyle dursun…

for slet ikke at tale om…

nie wspominając o, a teo dopiero, nie mówiąc już o…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch nhanh chóng và miễn phí!

Xem thêm: after all là gì

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận