lực nào sau đây không phải là lực ma sát

Câu hỏi:

Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?

Bạn đang xem: lực nào sau đây không phải là lực ma sát

A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường.

B. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường.

C. Lực của dây cung tác dụng trên mũi tên khi bắn.

D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.

Đáp án đúng C.

Lực không phải là lực ma sát là lực của dây cung tác dụng trên mũi tên khi bắn, lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường là lực ma sát trượt, lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường là lực ma sát lăn, lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau có thể là lực ma sát trượt hoặc ma sát lăn.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

Ví dụ lực ma sát trượt

+ Trong đời sống: Khi phanh xe đạp, lực ma sát giữa hai má phanh với vành xe là lực ma sát trượt, khi bánh xe trượt trên mặt đường.

Xem thêm: matte là gì

+ Trong kĩ thuật: Lực ma sát giữa các chi tiết máy trượt trên nhau là lực ma sát trượt.

Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt.

Ví dụ lực ma sát lăn:

+ Trong đời sống: Khi lăn một thùng phuy trên mặt sàn, lực ma sát giũa vỏ thùng phuy với mặt sàn là lực ma sát lăn, khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường.

+ Trong kĩ thuật: Lực ma sát giữa các viên bi trong ổ bi với thành đỡ của ổ bi là lực ma sát lăn.

Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật chịu tác dụng của vật khác.

Người ta dùng lực kế để đo lực ma sát.

Lực ma sát có thể có hại. Các cách để giảm ma sát: tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc, bôi trơn bằng dầu mỡ, thay ma sát trượt bằng ma sát lăn (dùng các ổ bi)

Lực ma sát có thể có lợi. Các cách để tăng ma sát: tăng áp lực, tăng độ nhám của mặt tiếp xúc (cắt nhiều khía ở vỏ xe, đế giày, rải cát trên đường trơn).

Xem thêm: processed là gì