matching là gì

/´mætʃiη/

Cơ khí & công trình

sự trùng khít

Toán & tin tưởng

sự so sánh khớp
key matching
sự so sánh khớp khóa
pattern matching
sự so sánh khớp mẫu
speed matching
sự so sánh khớp tốc độ
template matching
sự so sánh khớp mẫu
template matching
sự so sánh khớp kiểu mẫu gốc
templet matching
sự so sánh khớp kiểu mẫu gốc

Xây dựng

sự dung hợp

Điện

sự điều hợp

Điện lạnh

sự thực hiện (khớp)

Điện

tương hợp

Kỹ thuật công cộng

dung hợp
impedance matching
sự dung hợp ý tổng trở
so khớp
key matching
sự so sánh khớp khóa
matching operator
toán tử so sánh khớp
matching words
so khớp những từ
pattern matching
so khớp mẫu
pattern matching
sự so sánh khớp mẫu
speed matching
sự so sánh khớp tốc độ
template matching
sự so sánh khớp mẫu
template matching
sự so sánh khớp kiểu mẫu gốc
templet matching
sự so sánh khớp kiểu mẫu gốc
sự ghép đôi
sự ghép mộng
sự quí ứng
sự trùng hợp

Kinh tế

bù trừ
Sự tương thích, sự khớp, sự tương hợp ý (các chitiết đối tiếp)

Y học

(sự) so sánh nghiệm (lý) (sự) ghép phù hợp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
analogous , comparable , coordinating , double , duplicate , equivalent , identical , lượt thích , paired , parallel , same , twin

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: matching là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: Tìm hiểu cách phân biệt Nike Air Force 1 rep 11 với giày real

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: catchup là gì