mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ bí thư chi đoàn

Trong môi trường học tập cũng như làm việc, mỗi học sinh sinh viên đều phải kết nạp Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong quá trình học tập và rèn luyện. Việc sinh hoạt Đoàn của các học sinh sinh viên hay nói chung là đoàn viên được triển khai bởi ban chấp hành Chi đoàn đứng đầu là Bí thư chi đoàn. Dưới đây là phân tích cũng như mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ, xin từ chức Bí thư chi Đoàn trong trường hợp Bí thư đoàn xin từ chức.

Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ, xin từ chức Bí thư chi Đoàn
Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ, xin từ chức Bí thư chi Đoàn

1. Khái quát về Đoàn TNCS HCM và bí thư?

Bạn đang xem: mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ bí thư chi đoàn

Đơn xin thôi chức vụ, thôi làm bí thư đoàn? Tại sao phải viết đơn xin thôi giữ chức bí thư đoàn? Hướng dẫn cách viết đơn xin thôi chức vụ, thôi làm bí thư đoàn? và thiết thực. Các hoạt động của Hội Sinh viên hay của Đoàn viên nói chung đều do Ban Chấp hành Đoàn trường đứng đầu là Bí thư Đoàn trường triển khai. Dưới đây là phần phân tích cũng như Mẫu đơn xin nghỉ việc Bí thư Đoàn trường trong trường hợp Bí thư Đoàn trường xin nghỉ việc. Giới thiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bí thư Đoàn:
Từ trước đến nay, bên cạnh Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn TNCS luôn là lực lượng trung tâm, là thế hệ tương lai của dân tộc khi đoàn viên phát triển từ những đoàn viên là tương lai của đất nước. Vì Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của tầng lớp thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 26 tháng 3 năm 1931. Mục đích thành lập của Đoàn là lãnh đạo, rèn luyện đội thế hệ trẻ Việt Nam phát triển vững mạnh. Tương lai của đất nước, tổ chức Đoàn luôn được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện phát triển.
Hãy nói về Đoàn viên: Đoàn viên được gọi là Đoàn viên. Cụ thể, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tiêu chí phát triển thanh niên, phát triển đất nước, là lớp người thực hiện lý tưởng của đất nước nên đoàn viên sẽ là những thanh niên tiên tiến, luôn là những thanh niên. mục tiêu và lý tưởng. Luôn làm rõ lý tưởng của Đảng ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nếu đội thiếu niên tiền phong là tiền đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản thì ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam khi những đoàn viên này sẽ là những người đứng vào hàng ngũ của Đảng. . Đoàn viên được coi là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên, là người phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. .
Sau khi thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiên quyết hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Cũng như các tổ chức khác, Đoàn Thanh niên được tổ chức theo hệ thống ngành dọc, gồm 04 cấp: cấp tỉnh; huyện; cấp cơ sở (gồm cơ sở và công đoàn cơ sở).
– Vai trò của Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Đứng đầu Đoàn thanh niên là Bí thư Đoàn

Bí thư Đoàn cơ sở là người đứng đầu, là thủ lĩnh của một tập thể trẻ, do Đại hội Đoàn cơ sở bầu trực tiếp tại đại hộ hoặc do Ban chấp hành Đoàn cơ sở bầu ra. Vì thế, Bí thư Đoàn thanh niên có vai trò rất quan trọng có thể nói là một tổng chỉ huy, là người điều hành triển khai tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị.– Bí thư Đoàn thanh niên là người đứng đầu, đồng thời là người thay mặt Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để dẫn dắt các Đoàn viên khác, với nhiệm vụ của người đứng đầu thì Bí thư có vai trò làm gương và thuyết phục, giáo dục đoàn viên thanh niên hành động theo chương trình do Đoàn khởi xướng dựa theo nguyên tắc hoạt động của Đoàn. Cụ thể:

Dưới sự điều hành, phân công của Bí thư Đoàn cơ sở đối với các ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ như các đoàn viên thì các Ban sẽ thực hiện việc phối hợp trong việc nhịp nhàng, khoa học và thiết thực trong quá trình thực hiện kế hoạch công tác. Việc hoạt động giữa các ban có hiệu quả hay không là nhờ vào sự lãnh đạo của Bí thư đoàn.
Là người đứng đầu và là lãnh đạo của Đoàn, không tránh khỏi trong quá trình hoạt động phong phú, đa dạng của Đoàn xuất hiện các tình huống đặt ra trong công việc cũng như trong giao tiếp hàng ngày luôn bắt buộc Bí thư Đoàn phải có cách xử lý linh hoạt, sáng tạo và có tính quyết đoán trong việc xử lý tình huống phát sinh bất ngờ. Cách xử lý tình huống phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, năng lực và kinh nghiệm của người bí thư, việc xử lý linh hoạt các sự việc giúp hoạt động Đoàn thiết thực và thành công.
– Đối với Bí thư Đoàn cơ sở: chịu sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, khi có vụ việc xảy ra, ngoài việc báo cáo với Bí thư Đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn cơ sở còn là người có vai trò quyết định trong việc ra quyết định. các sự kiện xảy ra trong quá trình hoạt động của Đoàn cơ sở. Đối với những việc phải giải quyết, Bí thư Đoàn có thể tự quyết định nếu thuộc thẩm quyền của mình, nếu trường hợp vượt quá thẩm quyền, Bí thư Đoàn cơ sở cũng có thể thảo luận, xin ý kiến ​​Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để cuối cùng lựa chọn. tùy chọn quyết định. Là người lãnh đạo, Bí thư chi đoàn phải chịu trách nhiệm trước tập thể về mọi mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi về những việc làm của mình.

2. Đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ, xin thôi bí thư Đoàn trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

yêu cầu từ chức

– Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Căn cứ (1) …..
– Căn cứ …….
Đến 2)…………

Tên tôi là: (3)……Sinh nhật: …………

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: (4)…………

Ngày cấp:…… Cấp tại: …………

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại BCH: (5)……

Xem thêm: matte là gì

Chức vụ: Thư ký bộ phận.
Tôi viết đơn này trình bày nội dung sau: (6)…

Từ những lý do trên, nay tôi làm yêu cầu này, xin phép BCH…..khóa…

Tôi xin hứa, dù không còn là thành viên BCH….. tất nhiên……tôi sẽ luôn chia sẻ, hỗ trợ với đồng chí, đoàn kết cùng đồng chí xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.
Trân trọng, BCH…. tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện công việc chuyên môn được giao.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

….., ngày tháng năm …….
ỨNG VIÊN NỮ

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Tại sao phải viết đơn xin thôi giữ chức bí thư đoàn?

Như đã phân tích ở trên, Bí thư chi đoàn có vai trò là trưởng bộ phận do Đại hội chi đoàn hoặc Ban chấp hành chi đoàn bầu ra để triển khai các hoạt động đoàn cho thanh niên, sinh viên. Là một vị trí được mọi người tin tưởng và giao phó nhiệm vụ vô cùng cao cả trong quá trình dìu dắt học sinh của chi đoàn, tuy nhiên cũng không ít trường hợp người đảm nhiệm vị trí bí thư chi đoàn xin từ chức hoặc từ chức. Điều này là hoàn toàn bình thường và thường xảy ra với nhiều người. Và việc đầu tiên cần làm mỗi khi có ý định xin nghỉ chức bí thư chi đoàn đó chính là chuẩn bị đơn xin nghỉ việc bí thư chi đoàn. Vậy tại sao phải viết đơn xin thôi làm Bí thư Đoàn trường? Vì công việc nào cũng vậy, dù bạn làm việc trong chính phủ hay tư nhân, trước khi bạn muốn rời bỏ một vị trí nào đó, bạn luôn phải viết một lá đơn xin thôi việc. Cùng với việc bí thư đoàn xin từ chức, đây được coi là thông báo từ chức đối với tổ chức thanh niên cộng sản. Điều này sẽ giúp bạn tôn trọng cán bộ Đảng, cơ quan và tôn vinh phẩm chất của một bí thư chi bộ gương mẫu. Nếu bạn từ chức mà không thông báo hoặc nộp đơn xin việc một cách chuyên nghiệp, bạn sẽ bị các ủy ban điều hành của bang coi thường. 4. Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Từ Chức Bí Thư Chi Đoàn:
Khi viết đơn, người làm đơn phải tuân thủ cả nội dung và hình thức của đơn. Dưới đây là hướng dẫn nội dung Đơn xin thôi Bí thư Đoàn trường:

(1) Người dự thảo những nội dung cơ bản của Điều lệ đoàn và Quy chế hoạt động của cơ quan nơi mình làm việc;

(2) Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

(3) Ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người làm đơn;

(4) Ghi Chứng minh công dân của người làm đơn, ngày cấp;

(5) Ghi tên ban chấp hành đoàn công tác;

Xem thêm: dawn on là gì

(6) Trình bày nội dung cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng: Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và căn cứ vào nhu cầu thực tế, tôi cho rằng mình chưa đủ điều kiện để thực hiện tốt, hoàn thành. Nhiệm vụ do chi nhánh ………… giao.
Như vậy, lực lượng chính trị trung tâm của phong trào thanh niên và tổ chức thanh niên Việt Nam là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đứng đầu Đoàn là Bí thư, là người lãnh đạo, hướng dẫn các đoàn viên trong Chi đoàn.