mì tiếng anh là gì

Bản dịch của "mì" vô Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: mì tiếng anh là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "mì" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "wheat flour" vô một câu

Baked goods made from wheat flour fermented with certain micro-organisms may be tolerated by celiac disease patients, according to lớn new research.

Xem thêm: lore là gì

Instead of using wheat flour, potato, rice, soy, amaranth, quinoa, buckwheat, or bean flour must be substituted.

So why should a price hike in the price of wheat flour turn out to lớn be a political issue?

Brown bread, despite being advertised as made from whole wheat, is not really made from 100% whole wheat flour.

The crust, made of rice, soy and wheat flour, is matured for 10 days with yeast, making it easily digestible.

Xem thêm: nursery rhymes là gì