một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở tính

Những đặc trung của pháp luật là một trong những nội dung quan trọng nhất của chương trình Giáo dục công dân 12. Nhưng đây cũng là một trong những nội dung khó và rất dễ đưa ra câu trả lời sai do dễ nhầm lẫn với các nội dung khác.

Bạn đang xem: một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở tính

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở?

Câu hỏi: Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở?

A. Tính hiện đại.

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính truyền thống.

D. Tính cơ bản.

Đáp án: Đáp án đứng là đáp án B. Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quyền lực, bắt buộc chung.

Giải thích nguyên nhân lựa chọn đáp án B

Pháp luật có bốn đặc trưng, bao gồm:

Xem thêm: handset là gì

– Pháp luật là khuôn mẫu, chuẩn mực để định hướng cho nhận thức và hướng dẫn cách xử sự cho mọi người trong xã hội, để bất kỳ ai khi ở và điều kiện, hoàn cảnh do pháp luật sự liệu thì đều xử sự theo những cách thức mà nó đã nêu ra. Dựa vào những quy định của phá luật các tổ chức và cá nhân trong xã hội sẽ biết mình được làm gì, phải làm gì hay không được làm gì, làm như thế nào rơi vào những tình huống, hoàn cảnh cụ thể.

– Pháp luật có tính xác định về hình thức. Có thể hiểu đơn giản pháp luật thườn được thể hiện trong những hình thức nhất định, có thể là tập quán, tiền tệ hay văn bản quy phạm pháp luật. Các quy định của pháp luật thường cụ thể, rõ ràng đảm bảo có thể được hiểu và thực hiện thống nhất trong một phạm vi rộng.

– Pháp luật có tính quyền lực Nhà nước vì pháp luật được hìnht hành bằng con đường Nhà nước, pháp luật do Nhà nước đặt ra hoặc do Nha fnuowsc thừa nhận nên pháp luật luôn thể hiện ý chí của Nhà nước. Pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục, giáo dục, khen ngợi, động viên, tổ chức thực hiện cho đến áp dụng các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.

– Pháp luật có tính hệ thống vì pháp luật là hệ thống các quy phạm để điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội phát sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống như dân sự, lao động, thương mại, hinh sự,… Các quy phạm đó không tồn tại một cách biệt lập mà giữa những mối liên hệ nội tại và thống nhất với nhau để tạo nên một chỉnh thể là hệ thống pháp luật, cụ thể:

+ Pháp luật là tiêu chuẩn để đánh giá hành vi của con người, căn cứ vào pháp luật để xác định được hành vi đó có hợp pháp hay trái pháp luật, hoạt động nào mang tính pháp lý và hoạt động nào không mang tính pháp lý.

+ Pháp luật có giá trị bắt buộc phải tôn trọng và thực hiện đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội có tác động thường xuyên trên toàn lãnh thổ và trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau của xã hội.

Như vậy, Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở? Đã được chúng tôi trả lời chi tiết trong bài viết phái trên. Chúng tôi mong rằng với những nội dung trong bài viết sẽ giúp học sinh hiểu hơn về đặc trưng của pháp luật.

Xem thêm: sick là gì