ngành dịch vụ nào dưới đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề
Dịch vụ nào sau đây không phải là tên gọi của một trong ba nhóm ngành dịch vụ chính

Bạn đang xem: ngành dịch vụ nào dưới đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh

Với giải Câu 1 trang 116 SBT Địa lí lớp 10 Chân trời sáng tạo chi tiết trong Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Địa lí 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Giải SBT Địa lí lớp 10 Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ

Bài tập 1 trang 116 SBT Địa lí 10Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.

Câu 1: Dịch vụ nào sau đây không phải là tên gọi của một trong ba nhóm ngành dịch vụ chính?

A. Dịch vụ kinh doanh.

B. Dịch vụ xã hội.

C. Dịch vụ tiêu dùng.

D. Dịch vụ công.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Xem thêm các lời giải sách bài tập Địa lí 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu 2: Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng?…

Câu 3: Trên phương diện xã hội, ngành dịch vụ có vai trò…

Câu 4: Nhận định nào sau đây không phải đặc điểm của ngành dịch vụ?…

Câu 5: Nhân tố nào dưới đây là tiền đề vật chất cho sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?…

Xem thêm: dawn on là gì

Bài tập 2 trang 117 SBT Địa lí 10: Em hãy nối các ý ở cột A cho phù hợp với các ý ở cột B…

Bài tập 3 trang 117 SBT Địa lí 10Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ sau đây…

Bài tập 4 trang 117 SBT Địa lí 10: Em hãy liệt kê 3 ngành dịch vụ góp phần nâng cao đời sống văn hoá cho người dân…

Bài tập 5 trang 118 SBT Địa lí 10Dựa vào nội dung trong SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy lựa chọn 3 ngành dịch vụ thứ cấp và hoàn thành bảng dưới đây…

Bài tập 6 trang 118 SBT Địa lí 10Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây…

Xem thêm các bài giải SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 32: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển và phân bổ ngành công nghiệp trên thế giới

Bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ

Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải

Bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông

Bài 36: Địa lí ngành thương mại

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học
Dịch vụ nào sau đây không phải là tên gọi của một trong ba nhóm ngành dịch vụ chính
. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: http://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: flakes là gì