người tiếng anh là gì

people

Bạn đang xem: người tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/ˈpiː.pəl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈpiː.pəl/