nhận xét của chi bộ trong lý lịch của người xin vào đảng

Ghi nhận xét lý lịch đảng viên như thế nào cho chính xác nhất? Qua bài viết dưới đây, Công ty Luật ACC sẽ cung cấp kiến thức về vấn đề này để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn nhé.

Cách Ghi Nhận Xét Lý Lịch đảng Viên Chính Xác Và Mới Nhất

Bạn đang xem: nhận xét của chi bộ trong lý lịch của người xin vào đảng

1. Cách ghi nhận xét lý lịch đảng viên

Bản nhận xét đánh giá lý lịch Đảng viên có thể xem là một bản đưa ra các điểm mạnh điểm yếu. Đưa ra những kết luận từ thông tin một cách thực tế, khách quan nhất. Thông qua nhận xét, chủ nhân của lý lịch có thể biết được điểm mạnh, điểm yếu, những điều được và chưa được của bản thân trong quá trình công tác và rèn luyện. Thông qua đó mà biết phát huy những điểm tốt và khắc phục những điểm chưa tốt. Đây sẽ là một trong những căn cứ để người nhận căn cứ để đưa ra xếp loại cho chủ nhân của lý lịch.

Để nhận xét lý lịch Đảng viên, cần đảm bảo người nhận xét phải thật khách quan, trung thực. Luôn phải hướng tới mục tiêu đóng góp trên tinh thần xây dựng. Phải có ý thức tránh xa và loại bỏ các ý địch tiêu cực để không mất đi tính tổ chức đáng có.

2. Thẩm tra cách ghi nhận xét lý lịch đảng viên

Để đảm bảo lý lịch của Đảng viên có xác thực hay không, cần phải tiến hành thẩm tra.

Những người cần được thẩm tra lý lịch đảng bao gồm: Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng), người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân. Vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Nội dung cần xác mình trong quá trình thẩm tra:

– Làm rõ những yếu tố về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với người vào Đảng. Có chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước hay không.

– Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của người thân. Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cần nắm rõ những phương pháp xác minh thiết thực nhất trong quá trình xác minh. Đảm bảo công bằng, trung thực, đặt lợi ích của Đảng và nhà nước lên đầu.

3. Mẫu nhận xét lý lịch đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN NHẬN XÉT

đảng viên dự bị

         Kính gửi: – Chi bộ: THCS

                           – Đảng uỷ:

Tôi là:

Đang sinh hoạt tại chi bộ: ……………

Ngày  tháng   năm 20 …, tôi được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị là ………………………….

Phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

          a.  Về tư tưởng chính trị:

          – Đồng chí ………………….. luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối. Tuân thủ nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối,  chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.

Xem thêm: collectible là gì

b. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

–  Đồng chí luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan ,luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với đồng nghiệp,với phụ huynh, nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

c. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao: 

– Trong  quá trình công tác đồng chí luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy đồng chí luôn phấn đấu  trau dồi chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên  môn.Với các công việc tập thể đồng chí luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các  công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi  việc  được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

d. Về tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

 Khuyết điểm và những điểm cần lưu ý:

         a. Khuyết điểm:

– Tinh thần phê bình và tự phê bình trước tập thể chưa cao.

– Kỹ năng ứng dụng cụng nghệ thông tin trong giảng dạy như : ………

b. Những điểm cần lưu ý:

          – Cần phấn đấu , đề ra kế hoạch cụ thể cho việc nghiờn  cứu học hỏi cho bản thõn như : ……để phục vụ công tác chuyên môn cao hơn nữa.

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ……….

trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình

…….  , ngày    tháng   năm 201….

                                                             NGƯỜI NHẬN XÉT               

                                             ……………………….

 

Xem thêm: miracle là gì

Trên đây là toàn bộ nội dung về “Cách ghi nhận xét lý lịch đảng viên chính xác và mới nhất” mà chúng tôi muốn mang đến cho bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu, nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với Công ty Luật ACC, chúng tôi sẽ hỗ trợ và giải đáp một cách tốt nhất.