những bộ phận nào của tế bào tham gia việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào

Câu hỏi

Dựa vào hình 8.2, hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một prôtêin ra khỏi tế bào

Bạn đang xem: những bộ phận nào của tế bào tham gia việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào

Những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc chuyển một prôtêin ra khỏi tế bào

Trả lời

Những bộ phận của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một prôtêin ra khỏi tế bào là:

– Prôtêin được tổng hợp từ lưới nội chất hạt.

Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì

– Prôtêin được túi tiết mang tới bộ máy Gôngi. Bộ máy Gôngi sẽ chế biến và bao gói prôtêin.

Xem thêm: difficulty là gì

– Prôtêin tiếp tục được túi tiết mang tới màng sinh chất để tiết ra ngoài.

Câu hỏi liên quan

  • Em hãy cho biết các con ếch này có đặc điểm của loài nào? Thí nghiệm này có thể chứng minh được điều gì về nhân tế bào?
  • Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.
  • Nêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt
  • Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gôngi
  • Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất
  • Nêu cấu tạo và chức năng của ribôxôm
  • Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực
Cho biet nhung bo phan nao cua te bao tham gia vao viec