numerical là gì

/nju:´merikl/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) số
Bằng số

Chuyên ngành

Xây dựng

số, vì như thế số

Cơ - Điện tử

(adj) (thuộc) số, vì như thế số

Toán & tin cậy

số trị
thuộc số

Kỹ thuật cộng đồng

bằng số
NC (numericalcontrol)
sự tinh chỉnh và điều khiển vì như thế số
non-numerical calculations
tính toán ko vì như thế số
numerical accounting machine
máy kế toán tài chính vì như thế số
numerical analysis
tính vì như thế số
numerical approximation
phép xấp xỉ vì như thế số
numerical calculation
phép tính vì như thế số
numerical calculation
tính toán vì như thế số
numerical calculations
tính toán vì như thế số
numerical calculus
phép tính vì như thế số
numerical calculus
tính vì như thế số
numerical control
điều khiển vì như thế số
numerical control
sự tinh chỉnh và điều khiển (bằng) số
numerical control
sự tinh chỉnh và điều khiển vì như thế số
numerical control machine
máy tinh chỉnh và điều khiển vì như thế số
numerical control tape
băng tinh chỉnh và điều khiển vì như thế số
numerical data
dữ khiếu nại bảng số
numerical data
dữ liệu vì như thế số
numerical data
số liệu vì như thế số
numerical electromagnetic code
mã năng lượng điện kể từ vì như thế số
numerical equation
phương trình vì như thế số
numerical evaluation
sự ước tính vì như thế số
numerical expression
biểu thức vì như thế số
numerical function
hàm vì như thế số
numerical interpolation
phép nội suy vì như thế số
numerical invariant
bất đổi mới vì như thế số
numerical method
phương pháp tính vì như thế số
numerical power ratio
tỉ số hiệu suất vì như thế số
numerical solution
nghiệm vì như thế số
numerical value
giá trị vì như thế số
Numerical Weather Prediction (NWP)
dự báo không khí vì như thế số
số

Kinh tế

bằng số
thuộc số
thuộc về số
trên con cái số

về số lượng

Bạn đang xem: numerical là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: ore là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: dawn on là gì