ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo

Hướng dẫn giải vở bài xích tập dượt toán lớp 4: Ôn tập dượt những số cho tới 100 000 (tiếp theo)

Bạn đang xem: ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo

{ads_vuong}

Bài 1. (Trang 4 VBT Toán 4)

Tính:

a)

32758+ 48126......

               

83379- 52441......

               

1202x 4.......

               

2105- 5......

huong-dan-giai-vo-bai-tap-toan-lop-4-on-tap-cac-so-den-10000-tiep-theo-bai-1

Bài giải

a)

32758+ 4812680884

               

83379- 5244130938

               

1202x 44808

               

2105- 510525

huong-dan-giai-vo-bai-tap-toan-lop-4-on-tap-cac-so-den-10000-tiep-theo-bai-1-hinh-2

Bài 2. (Trang 4 VBT Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

34365 + 28072               79423 – 5286               5327 x 3               3328 : 4

Bài giải

34365+ 2807262437

             

79423- 528674137

             

5327x 315981

Xem thêm: matte là gì

huong-dan-giai-vo-bai-tap-toan-lop-4-on-tap-cac-so-den-10000-tiep-theo-bai-2

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 4 VBT Toán 4)

Điền lốt >, <, = vô vị trí chấm mến hợp:

25 346 … 25 643                             8320 … đôi mươi 001

75 862 … 27 865                             57 000 … 56 999

32 019 … 32 019                             95 599 … 100000

Bài giải

25 346 < 25 643                             8320 > đôi mươi 001

75 862 > 27 865                             57 000 > 56 999

32 019 = 32 019                             95 599 < 100000

Bài 4. (Trang 4 VBT Toán 4)

Khoanh vô chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Số lớn số 1 trong số số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 38 572 là:

A. 85 732               B. 85 723               C. 78 523               D. 38 572

Bài giải

Đáp án cần thiết khoanh là đáp án A. 85 732

Bài 5. (Trang 4 VBT Toán 4)

Viết vô dù trống trải (theo mẫu)

Loại hàng Giá tiền Số lượng mua Số chi phí cần trả
Trứng vịt 1200 đồng 1 quả 5 quả 1200 x 5 = 6000 (đồng)
18 000 đồng 1kg 2kg
Rau cải 3000 đồng 1kg 2kg
Gạo 5000 đồng 1kg 4kg

Bài giải

Loại hàng Giá tiền Số lượng mua Số chi phí cần trả
Trứng vịt 1200 đồng 1 quả 5 quả 1200 x 5 = 6000 (đồng)
18 000 đồng 1kg 2kg 18 000 x 2 = 36 000 (đồng)
Rau cải 3000 đồng 1kg 2kg 3000 x 2 = 6000 (đồng)
Gạo 5000 đồng 1kg 4kg 5000 x 4 = đôi mươi 000 (đồng)

Xem thêm: Giải vở bài xích tập dượt toán lớp 4: Ôn tập dượt những số cho tới 100 00 (tiếp theo).

 

1. Ôn bài xích lí thuyết Toán lớp 4
2. Giải bài xích tập dượt SGK Toán lớp 4
3. Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4
4. Luyện tập dượt Toán lớp 4
5. Đề ganh đua Toán lớp 4 Online
6. Các chuyên mục nâng lên Toán lớp 4
7. Tài liệu xem thêm môn Toán
8. Soạn văn lớp 4 nhanh nhất – không thiếu – chi tiết
9. Tài liệu xem thêm môn Tiếng Việt
10. Tài liệu xem thêm môn Tiếng Anh

{ads_ngang}

 

Xem thêm: adhere to là gì