origin là gì

/'ɔridӡin/

Thông dụng

Danh từ

Gốc, xuất xứ, khởi hành, khởi nguyên
words of Latin origin
từ ngữ gốc Latin
Dòng dõi, lai lịch
man of noble origin
người dòng sản phẩm dõi quý tộc

Chuyên ngành

Xây dựng

gốc, xuất xứ, nguồn gốc, điểm xuất phát

Cơ - Điện tử

Gốc, mối cung cấp, điểm xuất phát

Toán & tin

(nguồn) gốc, vẹn toàn bản
origin of coordinates
gốc toạ độ
arbitrary origin
gốc (toạ độ) tuỳ ý
computing origin
(thống kê ) gốc tính toán

Kỹ thuật công cộng

căn nguyên
căn bản
khởi điểm
nguồn
call origin
nguồn gốc cuộc gọi
certificate of origin
giấy ghi nhận mối cung cấp gốc
data origin
nguồn dữ liệu
fracture origin
nguồn gốc đứt gãy
Message Origin Authentication Check (MOAC)
kiểm tra xác nhận xuất xứ tin cẩn báo
organic origin
nguồn gốc hữu cơ
origin of aberration
nguồn gốc của quang quẻ sai
origin of the environment pollution
nguồn gốc sự độc hại môi trường
origin of the failure
nguồn gốc sự đập phá hoại
seismic origin
nguồn địa chấn
seismic origin
nguồn gốc động đất
nguồn gốc
call origin
nguồn gốc cuộc gọi
certificate of origin
giấy ghi nhận mối cung cấp gốc
fracture origin
nguồn gốc đứt gãy
Message Origin Authentication Check (MOAC)
kiểm tra xác nhận xuất xứ tin cẩn báo
organic origin
nguồn gốc hữu cơ
origin of aberration
nguồn gốc của quang quẻ sai
origin of the environment pollution
nguồn gốc sự độc hại môi trường
origin of the failure
nguồn gốc sự đập phá hoại
seismic origin
nguồn gốc động đất
điểm xuất phát
điểm bắt đầu
điểm gốc
point-of-origin system
hệ thống điểm gốc
virtual origin
điểm gốc fake định
điểm mốc
nguyên bản
gốc

Giải mến VN: 1. Là một địa điểm chắc chắn vô hệ tọa chừng bạn dạng đồ dùng, thông thường màn trình diễn vày độ quý hiếm 0,0.; 2. Là điểm xuất trị của một hành trình dài, thông thường là căn nhà đối phần rộng lớn người sử dụng. Trong group dân sinh sống, điểm gốc hoàn toàn có thể là vùng khảo sát số lượng dân sinh hoặc một thành phố Hồ Chí Minh. Điểm gốc được màn trình diễn như nút vô một tấm đối tượng người tiêu dùng mạng, như điểm vô một tấm đối tượng người tiêu dùng điểm và như điểm nhãn vô lớp đối tượng người tiêu dùng vùng.

Bạn đang xem: origin là gì

Kinh tế

điểm khởi hành
nguồn gốc
origin of goods label
nguồn gốc nhãn hàng
nơi xuất phát
xuất xứ (hàng hóa)
combined certificate of value and origin
giấy triệu chứng phối hợp trị và nguồn gốc sản phẩm hóa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
agent , ancestor , ancestry , antecedent , author , base , causality , causation , connection , creator , derivation , determinant , egg * , element , embryo , fountain , generator , germ , horse’s mouth , impulse , inception , inducement , influence , inspiration , mainspring , motive , nucleus , occasion , parent , parentage , principle , producer , progenitor , provenance , provenience , root , roots , seed , source , spring , stock , well , wellspring , alpha , birth , blast off , commencement , creation , dawn , dawning , day one , early stage , embarkation , emergence , entrance , entry , forging , foundation , genesis , git go , inauguration , ingress , initiation , introduction , launch , nativity , opener , origination , outbreak , outset , rise , square one * , start , starting point , beginnings , blood , descent , extraction , lineage , maternity , paternity , pedigree , beginning , fount , fountainhead , mother , rootstock , nascence , nascency , onset , opening , bloodline , family , genealogy , line , basis , cause , conception , etiology , evolution , inchoation , incipience , primordium

Từ trái ngược nghĩa

noun
consequence , destiny , effect , goal , outcome , outgrowth , result , close , completion , conclusion , death , kết thúc , finale , termination

Xem thêm: Bật mí kho hàng sỉ giày sneaker chất lượng, uy tín nhất hiện nay