pass by là gì


Trang trước

Bạn đang xem: pass by là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Pass by với 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Pass by

Ý nghĩa của Pass by là:

 • Đi qua quýt tuy nhiên ko tạm dừng

Ví dụ cụm động kể từ Pass by

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pass by:

- I was just PASSING BY when I saw the accident. Tôi chỉ trải qua Khi tôi trông thấy tai nạn đáng tiếc.

Nghĩa kể từ Pass by

Ý nghĩa của Pass by là:

 • Ghé qua quýt thăm hỏi

Ví dụ cụm động kể từ Pass by

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pass by:

- I was PASSING BY her house the other day when I heard about it. Tôi ghé thăm hỏi căn nhà cô ấy vào trong ngày không giống Khi tuy nhiên tôi nghe tin cẩn về nó.

Nghĩa kể từ Pass by

Ý nghĩa của Pass by là:

 • Lỡ một thời cơ

Ví dụ cụm động kể từ Pass by

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pass by:

- The chance for promotion PASSED u BY. Cơ hội thăng chức vẫn lướt qua quýt tôi.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Pass by bên trên, động kể từ Pass còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Pass around

 • Cụm động từ Pass as

 • Cụm động từ Pass away

 • Cụm động từ Pass by

 • Cụm động từ Pass down

 • Cụm động từ Pass for

 • Cụm động từ Pass off

 • Xem thêm: training tiếng anh là gì

  Cụm động từ Pass on

 • Cụm động từ Pass on to

 • Cụm động từ Pass out

 • Cụm động từ Pass over

 • Cụm động từ Pass round

 • Cụm động từ Pass through

 • Cụm động từ Pass to

 • Cụm động từ Pass up


Trang trước

Trang sau  

p-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất

  Xem thêm: flakes là gì