phân phối chương trình tiếng anh lớp 3

Kế hoạch dạy dỗ học tập giờ đồng hồ Anh 3 Kết nối trí thức – Global Success

Phân phối lịch trình giờ đồng hồ Anh lớp 3 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường năm 2022 – 2023 tiếp sau đây trực thuộc cỗ tư liệu Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 3 cỗ Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường vì thế Tip.edu.vn thuế tầm và đăng lên. Phân phối lịch trình dạy dỗ và học tập môn giờ đồng hồ Anh 3 Global Success hùn quý thầy cô lên khuông lịch trình & giáo án bài bác giảng môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 Global Success hiệu suất cao.

Bạn đang xem: phân phối chương trình tiếng anh lớp 3

Tiếng Anh 3 Global Success Sách học viên được dùng vô dạy dỗ và học tập giờ đồng hồ Anh ở lớp 3 với thời lượng 4 tiết / tuần (140 tiết cho tới 1 năm học tập bao gồm 35 tuần).

Sách gồm:

− 1 Starter (Đơn vị bài bác khai mạc, nhằm phân biệt học viên đang được học tập giờ đồng hồ Anh với những em ko học)

− đôi mươi Units (Đơn vị bài bác học)

− 4 Review & Fun time (Đơn vị ôn luyện và Giờ học tập mừng rỡ, sau từng 5 đơn vị chức năng bài bác học)

Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết.

Tuần

Tiết

Bài/ Unit

Nội dung chi tiết

Sách học tập sinh

Tuần 19

73

74

75

76

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Tuần 20

77

78

79

80

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 12

UNIT 12

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 10

Trang 11

Trang 12

Trang 13

Tuần 21

81

82

83

84

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 14

Trang 15

Trang 16

Trang 17

Tuần 22

85

86

87

88

UNIT 13

UNIT 13

UNIT 13

UNIT 13

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 18

Trang 19

Trang 20

Trang 21

Tuần 23

89

90

91

92

UNIT 13

UNIT 13

UNIT 14

UNIT 14

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 22

Trang 23

Trang 24

Trang 25

Tuần 24

93

94

95

96

UNIT 14

UNIT 14

UNIT 14

UNIT 14

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 26

Trang 27

Trang 28

Trang 29

Tuần 25

97

98

99

100

UNIT 15

UNIT 15

UNIT 15

UNIT 15

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 30

Trang 31

Trang 32

Trang 33

Tuần 26

101

102

103

104

UNIT 15

UNIT 15

REVIEW 2

REVIEW 2

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Activity 1 – 2

Activity 3 – 5

Trang 34

Trang 35

Trang 36

Trang 37

Tuần 27

105

106

107

108

FUN TIME

UNIT 16

UNIT 16

UNIT 16

Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 38 – 39

Trang 40

Trang 41

Trang 42

Tuần 28

109

110

Xem thêm: matte là gì

111

112

UNIT 16

UNIT 16

UNIT 16

UNIT 17

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 43

Trang 44

Trang 45

Trang 46

Tuần 29

113

114

115

116

UNIT 17

UNIT 17

UNIT 17

UNIT 17

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 47

Trang 48

Trang 49

Trang 50

Tuần 30

117

118

119

120

UNIT 17

UNIT 18

UNIT 18

UNIT 18

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 51

Trang 52

Trang 53

Trang 54

Tuần 31

121

122

123

124

UNIT 18

UNIT 18

UNIT 18

UNIT 19

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 55

Trang 56

Trang 57

Trang 58

Tuần 32

125

126

127

128

UNIT 19

UNIT 19

UNIT 19

UNIT 19

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 59

Trang 60

Trang 61

Trang 62

Tuần 33

129

130

131

132

UNIT 19

UNIT 20

UNIT 20

UNIT 20

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 63

Trang 64

Trang 65

Trang 66

Tuần 34

133

134

135

136

UNIT 20

UNIT 20

UNIT 20

REVIEW 4

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Activity 1 – 2

Trang 67

Trang 68

Trang 69

Trang 70

Tuần 35

137

138

139

140

REVIEW 4

FUN TIME

Activity 3 – 5

Activity 1 – 3

Kiểm tra Học kì 2

Chữa bài

Trang 71

Trang 72 – 73

Mỗi đơn vị chức năng bài học kinh nghiệm (Unit) được dạy dỗ vô 6 tiết.

Tiết 1: Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

2. Listen, point and say.

3. Let’s talk.

Tiết 2: Lesson 1

4. Listen and circle/ tick/ number.

5. Reading & writing qua quýt những dạng không giống nhau như Look, complete and read./ Read and complete./ v.v.(để tiến hành dùng những cấu hình trọng tâm mới mẻ vô Lesson 1.)

6. Let’s sing/ play.

Tiết 3: Lesson 2

1. Look, listen and repeat.

2. Listen, point and say.

3. Let’s talk.

Tiết 4: Lesson 2

4. Listen and number/ tick.

5. Reading & writing qua quýt những dạng không giống nhau như Look, complete/ match/ circle and read. (để tiến hành dùng những cấu hình trọng tâm mới mẻ vô Lesson 2.)

6. Let’s play./ Let’s sing.

Tiết 5: Lesson 3

1. Listen and repeat.

2. Listen and circle.

3. Let’s chant.

Tiết 6: Lesson 3

4. Reading qua quýt những dạng không giống nhau như Read and match/ tick/ complete/ v.v. (để tổ hợp những cấu hình trọng tâm mới mẻ vô Lesson 1 & 2.)

5. Writing qua quýt những dạng không giống nhau như Read and complete/ Answer the questions/ Write the answers/ v.v.)

6. Project

Mỗi đơn vị chức năng bài bác ôn luyện (Review) và giờ học tập mừng rỡ (Fun time) được tiến hành vô 3 tiết:

Tiết 1 & 2: REVIEW

1. Listen and tick.

2. Listen and number.

3. Reading bao gồm những dạng như: Read and match.

4. Writing bao gồm những dạng: Read and complete.

5. Speaking thông liền những hoạt động và sinh hoạt phát âm và ghi chép gồm:
Ask and answer.

Tiết 3: FUN TIME

1. Do the puzzle.

2. Quiz time

3. CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Trên đấy là Nội dung lịch trình học tập giờ đồng hồ Anh 3 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường năm 2022 – 2023.

Xem thêm: cái rìu tiếng anh là gì

Rate this post