plumbing là gì

/´plʌmiη/

Thông dụng

Danh từ

Nghề hàn chì; thuật hàn chì
Đồ hàn chì (ống nước, bể chứa chấp nước)
Sự đo phỏng thâm thúy (của hải dương...)
Hệ thống ống nước

Chuyên ngành

Xây dựng

công việc về lợp
đồ hàn chì
hệ ống nước
hệ thống đường ống dẫn nước

Giải quí EN: The system of pipes and other apparatus for conveying water and liquid waste from a building. Giải quí VN: Hệ thống ống và những tranh bị truyền dẫn nước và hóa học thải lỏng kể từ dự án công trình ra phía bên ngoài.

Bạn đang xem: plumbing là gì

thuật hàn chì
thước dọi

Giải quí EN: A method used to tướng find a vertical line or to tướng ensure that an object is mix straight.. Giải quí VN: Một cách thức dùng làm đưa đến vạch đường thẳng liền mạch nhằm đáp ứng vật được bịa đặt đích thị đàng.

việc thi công, sale nước

Giải quí EN: The work or business of installing and servicing such a system. Giải quí VN: Việc thực hiện hoặc việc sale lắp ráp và cung ứng cty về khối hệ thống nước.

Xem thêm: khinh khí cầu tiếng anh là gì

Điện

ống dẫn sóng

Giải quí VN: Các chuyên môn gia người sử dụng kể từ này nhằm chỉ sự tương quan cho tới những ống dẫn sóng và những vá nối người sử dụng trong số tranh bị viba.

Điện lạnh

phần tử mạch ống dẫn sóng (tiếng lóng)

Kỹ thuật công cộng

nghề hàn chì
đặt đàng ống
plumbing fitting
lắp bịa đặt đàng ống
hệ thống ống nước
ống nước
plumbing fittings
phụ tùng đường ống dẫn nước
sự đo phỏng sâu
sự thi công ráp

Xem thêm: tune out là gì

sửa chữa