relieve là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈliv/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈliv]

Ngoại động từ[sửa]

relieve ngoại động từ /rɪ.ˈliv/

Bạn đang xem: relieve là gì

 1. Làm yên tâm, thực hiện yên ổn lòng, thực hiện vơi, thực hiện khuây khoả, yên ủi.
  to relieve someone's mind — thực hiện ai an tâm
  to feel relieved — cảm nhận thấy yên ổn lòng
 2. Làm nhẹ nhõm giảm sút, giảm sút (gánh nặng nề, lo lắng, phiền não... ).
  to relieve someone's anxiety — thực hiện mang lại ai giảm sút lo phiền âu
  to relieve someone of his load — thực hiện nhẹ nhõm giảm sút trọng trách mang lại ai, chứa chấp trọng trách mang lại ai
  to relieve someone's of his position — miễn nhiệm ai
  to relieve one's feelings — rằng không còn mang lại hả dạ, rằng không còn ý suy nghĩ của tớ mang lại nhẹ nhõm người
  to relieve someone of his cash (purse) — (đùa cợt) nâng nhẹ nhõm ví tiền của ai
 3. Giúp nâng, tương hỗ, cứu giúp trợ.
 4. Giải vây.
  the town was relieved — TP.HCM đã và đang được giải vây
 5. Đổi (gác).
 6. (Kỹ thuật) Khai thông.
 7. Làm mang lại vui vẻ lên, thực hiện mang lại nâng túc tắc tử nhạt nhẽo, thực hiện mang lại nâng stress.

Chia động từ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

relieve ngoại động từ /rɪ.ˈliv/

Xem thêm: swatches là gì

 1. Đắp (khắc, chạm) nổi.
 2. Nêu nhảy lên, thực hiện nổi trội lên (trên một chiếc nền này cơ... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "relieve". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)