rod là gì

/rɒd/

Thông dụng

Danh từ

Cái que, cái gậy gộc, cái cần
Gậy, roi; (nghĩa bóng) sự trừng phạt; ( the rod) sự người sử dụng cho tới phì vọt
Gậy quyền
Cần câu (như) fishing rod
Người câu cá (như) rod man
Sào (đơn vị đo chiều nhiều năm của Anh vị khoảng chừng ngay gần 5 m)
(sinh vật học) vi trùng que; kết cấu hình que
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) súng sáu, súng ngắn
Như perch
(kỹ thuật) thanh, cần thiết, thanh kéo, tay đòn
to make a rod for one's own back
gậy ông đập sườn lưng ông
To rule (somebody/something) with a rod of iron/with an iron hand
Thống trị vị bàn tay sắt; độc tài
spare the rod and spoil the child
(tục ngữ) yêu thương mang đến phì, ghét bỏ mang đến chơi

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Hình:Connecting rob.jpg

Bạn đang xem: rod là gì

Thanh, cần thiết, đòn, thanh kéo, thanh truyền

Cơ khí & công trình

gậy nhỏ

Toán & tin cậy

sào đo (đơn vị của Anh, vị 5, 029m)

Vật lý

cấu đòn bẩy
cấu thanh
sào đo (trắc địa)
thanh mức

Xây dựng

sào đo (đơn vị của anh ấy vị 5.092m)

Điện lạnh

đũa

Kỹ thuật cộng đồng

báng
cần
cấu bạn dạng lề
cọc
cọc tiêu
đòn
que
que hàn
sào tiêu
thanh thép tròn
thép thanh
trụ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
baton , billet , birch , cane , cylinder , dowel , ingot , mace , pin , rodule , scepter , sceptre , shaft , slab , spike , staff , stave , stick , strip , switch , wand , bar , bloom , 16-1/2 feet , axle , bamboo , bolt , crowbar , fasces , perch , pole , scion , skewer , spindle , spoke , tư vấn , toggle , twig , whip

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: consume là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: subsequent là gì