run tiếng anh là gì

Bản dịch của "run" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: run tiếng anh là gì

EN

Nghĩa của "run" nhập giờ đồng hồ Việt

expand_more

Bản dịch

Bản dịch

1. general

Xem thêm: dawn on là gì

expand_more chạy ngược chạy xuôi

1. thông tục

dry run

Xem thêm: tourism là gì

tập dượt {danh} (trước Lúc thực hiện thật)

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "run" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "run":