sách trong tiếng anh là gì

book

Bạn đang xem: sách trong tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/bʊk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/bʊk/