shut down là gì

Cơ khí & công trình

ngắt máy

Giao thông & vận tải

tắt (động cơ và tổ chức cơ cấu truyền động)

Toán & tin yêu

tắt máy, đóng

Kỹ thuật cộng đồng

ngừng
đóng
automatic shut down device
thiết bị tự động hóa ngắt bảo vệ
engine shut-down
sự tắt động cơ
engine shut-down in flight
sự tắt mô tơ khi bay
đóng cửa ngõ xí nghiệp
dừng
shut-down cooling
làm lạnh lẽo sau giới hạn máy
to shut down
dừng lại

Kinh tế

đóng cửa ngõ (một nhà máy sản xuất ...)
shutdown (shut-down)
tạm ngừng sinh hoạt (của một nhà máy sản xuất ...)
đóng cửa ngõ (một ngôi nhà máy)
shutdown (shut-down)
tạm ngừng sinh hoạt (của một nhà máy sản xuất ...)

nghỉ việc

Bạn đang xem: shut down là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: consume là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: difficulty là gì