soul là gì

/soʊl/

Thông dụng

Danh từ

Linh hồn (phần lòng tin hoặc phi vật hóa học của quả đât nhưng mà người tớ tin yêu rằng tiếp tục tồn bên trên sau khoản thời gian chết)
commend one's soul lớn God
gửi gắm vong hồn cho tới Chúa
Tâm hồn, tâm trí
to throw oneself soul into something
để không còn tâm trí vô việc gì
he cannot gọi his soul his own
nó bị người không giống khống chế
Linh hồn, trụ cột, một tấm gương hoàn hảo và tuyệt vời nhất, sang trọng hoàn hảo và tuyệt vời nhất (về một số trong những đức tính, phẩm chất)
President Ho is the soul of the Party
Hồ quản trị là vong hồn của Đảng
Vĩ nhân
the greatest souls of antiquity
những vĩ nhân của thời xưa
Linh hồn của những người đang được chết
Hồn, mức độ sinh sống, mức độ truyền cảm
picture lucks soul
bức tranh giành thiếu hụt hồn
Người
without meeting a living soul
không thấy một bóng người
population of a thousand souls
số dân một ngàn người
a simple soul
người giản dị
the ship was lost with two hundred souls on board
con tàu đã biết thành đắm với nhị trăm hành khách
Người, đứa nhỏ nhắn.. (chỉ đi ra sự thân thích thân quen, sự thương kinh hồn..)
a dear old soul
một quả đât già nua nua xứng đáng mến
Nhạc soul (loại nhạc văn minh phổ cập của những người Mỹ domain authority đen giòn dẫn xuất kể từ nhạc (tôn giáo), nhạc blu, jaz; biểu lộ những xúc cảm mạnh mẽ) (như) soul-music
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) nền văn hoá và phiên bản sắc chủng tộc của những người Mỹ domain authority đen
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) phẩm hóa học thực hiện cho tới quả đât sinh sống hài hoà với bản thân và hoà phù hợp với người khác
upon my soul!
ủa! (dùng thực hiện một tiếng thán sửng bức hoặc ngạc nhiên)

Chuyên ngành

Xây dựng

tâm hồn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
anima , animating principle , animation , animus , ardor , bosom , bottom , breast , breath of life , cause , conscience , courage , disposition , ego , elan vital , essence , feeling , fervor , force , genius , heart , individuality , intellect , intelligence , life , marrow , mind , nobility , noumenon , personality , pith , pneuma , principle , quintessence , reason , recesses of heart , secret self , spirit , spiritual being , stuff , substance , thought , vital force , vitality , vivacity , body toàn thân , character , creature , ghost , human being , individual , living soul , man , mortal , person , personage , phantom , shadow , umbra , woman , breath , divine spark ,