stand for là gì

Chúng tớ hãy bên cạnh nhau mò mẫm hiểu nhé. Nghĩa của cụm kể từ Stand For Là Gì? đem một vài nghĩa như sau, bản thân tiếp tục lý giải bám theo trật tự kể từ nghĩa phổ biến hoặc dùng nhất và cho tới nghĩa không nhiều sử dụng, tuy nhiên đang được mò mẫm hiểu thì tôi cũng nên biết sâu sắc không còn nhé, lỡ về sau nhập bài xích thi đua hoặc gặp gỡ tình huống tiếp xúc với những người bạn dạng xứ thực tiễn phía bên ngoài thì tất cả chúng ta cũng giảm thiểu bở tưởng hoặc nơi nào đó tất cả chúng ta đã và đang từng được xúc tiếp thì sẽ hỗ trợ bản thân đem tài năng ghi nhớ lại chút. Và ko thưa dong thưa nhiều năm nữa tất cả chúng ta chính thức cút nhập trọng tâm chủ yếu nhé.

Bạn đang xem: stand for là gì

Stand (one) for (something)

Đáp ứng 

1.To fulfill one’s needs for some amount of time.

Đáp ứng yêu cầu của người nào nhập một khoảng tầm thời hạn.

When you’re looking for a logo for your new company, you want something bold and memorable

 that will stand your business for years to come.There’s enough food in the shelter to stand us for 

two or three weeks.

Khi chúng ta đang được mò mẫm hình tượng cho quý doanh nghiệp mới mẻ, bạn thích một chiếc gì bại thiệt táo tợn và lưu niệm vấn đề đó tiếp tục thỏa mãn nhu cầu được việc làm sale của công ty trong tương đối nhiều năm cho tới. Có đầy đủ đồ ăn ở điểm trú ẩn thỏa mãn nhu cầu cho tới tất cả chúng ta nhập nhị hoặc tía tuần.

Stand for (something)

Tha thứ

2. To accept, tolerate, permit, or endure something. Usually used in the negative.

Chấp nhận, buông bỏ, được chấp nhận, hoặc Chịu đựng đựng điều gì. Thường sử dụng ở thể phủ định

You’ve been insulting me all evening long and I will not stand for it any longer!Our new teacher

 said she won’t stand for talking or fooling around in class.

Bạn đang được xúc phạm tôi trong cả cả ban đêm và tôi ko thể Chịu đựng đựng tăng được nữa! Giáo viên mới mẻ của bọn chúng ta  bảo rằng cô ấy sẽ không còn buông bỏ cho tới việc rỉ tai hoặc đùa cợt nhập lớp.

3. To represent, signify, or exemplify something:

Xem thêm: swatches là gì

Đại diện cho tới, biểu thị, thực hiện gương cho tới điều gì

The stars and stripes of our flag stand for liberty afforded to individual state governments.

A: “What do your company’s initials stand for?” B: “Mason, Baxter, and Aiken. They’re the three

 founders.”

Các ngôi sao sáng và sọc kẻ bên trên lá cờ của công ty chúng tôi biểu tượng cho việc tự tại giành riêng cho những tổ chức chính quyền bang riêng biệt.

A: “Tên viết lách tắt của doanh nghiệp lớn chúng ta biểu thị điều gì?” B: “Mason, Baxter và Aiken. Họ là ba

 người đồng tạo nên.”

4. To advocate, support, or endorse something:

     Đồng  ý, cỗ vũ hoặc nghiền trở thành điều gì:

Our chief stands for justice for all citizens, and I have no doubt that he’ll be cleared of these

charges.Our country stands for freedom above all else.

Người hàng đầu của tất cả chúng ta cỗ vũ công lý vì như thế toàn bộ công dân, và tôi ko nghi hoặc gì rằng ông ấy sẽ tiến hành Trắng án. Nước tớ cỗ vũ tự tại bên trên không còn.

5. To run in some election or for some elected office: 

Ứng cử nhập cuộc bầu cử hoặc cho tới dùng cho được bầu:

The incumbent stood for reelection.

Người đương nhiệm tái mét tranh giành cử.

Xem thêm: sick là gì

Rate this post