stay nghĩa là gì

/stei/

Thông dụng

Danh từ

(hàng hải) chạc néo (cột buồm...)
Cái kháng, cái hổ trợ
( số nhiều) cóoc-xê

Ngoại động từ

(hàng hải) néo (cột buồm) bởi dây
Lái theo phía gió

Danh từ

Sự quay về, sự lưu lại
to make a long stay in Hanoi
lưu lại lâu ở Hà nội
Sự đình lại, sự đình lại
stay of execution
sự đình thực hiện (một bạn dạng án)
Sự ngăn ngừa, sự trở ngại
a stay upon his activity
một trở quan ngại mang lại sinh hoạt của anh ý ta
Sự Chịu đựng đựng; kỹ năng Chịu đựng đựng; sự chắc chắn, sự mềm dai
Chỗ nương tựa, cái kháng đỡ
to be the stay of someone's old age
là vị trí nương tựa của người nào khi tuổi hạc già
( số nhiều) (như) corset

Ngoại động từ

Chặn, ngăn chặn
to stay the hands of imperialism
chặn bàn tay của công ty nghĩa đế quốc
Đình lại, đình lại
Chống đỡ

Nội động từ

Ở lại, lưu lại
to stay at home
ở nhà
to stay đồ sộ dinner
ở lại ăn cơm
( (thường) tiếng mệnh lệnh) ngừng lại, giới hạn lại
get him đồ sộ stay a minute
bảo anh tao tạm dừng một tí
Chịu đựng, mềm dẻo (trong cuộc đua...)

Cấu trúc từ

to miss stays
không tận dụng được chiều gió
to stay away
không cho tới, văng mặt
to stay in
không đi ra ngoài
to stay on
lưu lại thêm 1 thời hạn nữa
to stay out
ở ngoài, ko về nhà
Ở lại cho tới không còn (cuộc màn biểu diễn...)
to stay up late
thức khuya
this has come đồ sộ stay
cái này rất có thể xem như là vĩnh viễn
stay lost
lạc bước, long dong ko công ty đích

Chuyên ngành

Toán & tin

dừng

Cơ khí & công trình

cái đỡ
kính đỡ
roller type stay
kính hứng loại con cái lăn

Hóa học tập & vật liệu

giá thanh chằng

Xây dựng

đỡ cố định

Kỹ thuật cộng đồng

bệ
bulông móng
chằng
bob stay
dây chằng cột buồm mũi
stay wire
dây chằng
stay-block
đế chằng
chống
bonnet (support) stay
thanh kháng nắp capô
buck stay
cột chống
prop stay
trụ kháng (mỏ)
chốt
cột chống
cột
cột móng
cột tháp
kẹp chặt
néo
dây chằng
bob stay
dây chằng cột buồm mũi
dây giằng
dây néo

Giải mến EN: A tensile structural thành viên, typically a wire or cable.

Bạn đang xem: stay nghĩa là gì

Giải mến VN: Sở phận nhập kết cấu rất có thể căng đi ra được, thông thường là chạc hoặc cáp.

Xem thêm: training tiếng anh là gì

dừng
buck stay
cốt Fe (xây dựng)
stationary stay wire
cáp dừng
to stay put
dừng bên trên chỗ
dừng lại
giá đỡ
gờ
hệ kháng đỡ
nối ghép
mang
móc neo
ổ đỡ
sự chống
sự tựa
thanh kéo
stay piece
thanh kéo (của giàn)
tải
trụ
trục vít
trục xoay
tựa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
break , halt , holiday , sojourn , stop , stopover , vacation , deferment , pause , postponement , remission , reprieve , standstill , stopping , suspension , brace , buttress , column , hold , prop , reinforcement , shore , shoring , stanchion , truss , underpropping , cessation , kiểm tra , cut-off , discontinuance , discontinuation , stoppage , surcease , visit , adjournment , deferral , waiver , crutch , underpinning
verb
abide , bide , bunk , continue , dally , delay , endure , establish oneself , halt , hố , hố about , hố around , hố in , hố out , hold the fort , hover , lag , last , linger , loiter , nest , outstay , pause , perch , procrastinate , put down roots , remain , reprieve , reside , respite , roost * , settle , sit tight * , sojourn , squat , stand , stay out , stay put , stick around * , stop , sweat * , sweat it out , tarry , be accommodated , dwell , live , lodge , put up , stop over , adjourn , arrest , kiểm tra , curb , defer , detain , discontinue , hinder , hold , hold over , impede , intermit , interrupt , obstruct , postpone , prevent , prorogue , put off , shelve , stall , suspend , ward off , wait , go on , hold out , persist , visit , belay , cease , surcease , hold off , hold up , remit , table , waive , appease , block , brace , buttress , cable , column , deferment , fasten , forbear , permanence , prop , rest , restrain , retard , rope , satisfy , secure , stem , stopover , strengthen , strut , tư vấn , sustain , truss , uphold , withhold , withstand
phrasal verb
maintain , retain

Từ trái ngược nghĩa