striving là gì

Từ điển há Wiktionary

Bạn đang xem: striving là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới thám thính kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

  • IPA: /ˈstrɑɪv/
Hoa Kỳ[ˈstrɑɪv]

Nội động từ[sửa]

strive nội động kể từ strove; striven /ˈstrɑɪv/

  1. Cố gắng, phấn đấu.
    to strive for (after) something — nỗ lực nhằm đạt điều gì
  2. Đấu giành giật.
    to strive with (against) something — đấu giành giật ngăn chặn điều gì
    to strive together; to tát strive with each other — tranh cãi, giành giật cãi cùng nhau, giành giật giành nhau

Tham khảo[sửa]

  • "strive". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Xem thêm: subsequent là gì

Lấy kể từ “https://acartculture.org.vn/w/index.php?title=strive&oldid=1922116”