supply là gì

/sə'plai/

Thông dụng

Danh từ

Sự cung cấp; sự được cung cấp
supply and demand
cung và cầu
Sự tiếp tế
ammunition supply
sự tiếp tế đạn dược
Nguồn hỗ trợ, kho dự trữ; mặt hàng cung cấp
an inexhaustible supply of coal
nguồn dự trữ kêu ca vô tận
(số nhiều) quân nhu
(số nhiều) chi phí trợ cấp cho (cho ai nhằm sống); khoản ngân sách hành chủ yếu (nghị viện)
to cut off the supplies
cắt trợ cấp

Ngoại động từ

Cung cấp cho, tiếp tế
to supply somebody with something
cung cấp cho vật gì cho tới ai
Đáp ứng (nhu cầu...)
Thay thế; vấp ngã khuyết, bù (tổn thất...)
to supply someone's place
thay thế ai
Đưa, dẫn (chứng cớ)

Phó kể từ (như) .supplely

Mềm, dễ dàng uốn; dẻo; ko cứng
Mềm mỏng
Luồn cúi, quỵ luỵ

Cấu trúc từ

Committee of Supply
uỷ ban ngân sách (nghị viện)
to get a fresh supply of something
sắm trữ một vài (loạt, lô) đồ vật gi mới
in short supply
khan hiếm

hình thái từ

  • V-ed: supplied
  • v_ing : supplying

Chuyên ngành

Toán & tin

cung cấp

Cơ - Điện tử

Sự hỗ trợ, mối cung cấp hỗ trợ, (v) cung cấp

Cơ khí & công trình

sự trả đến

Vật lý

sự tiếp liệu (trong Lúc vận hành)

Xây dựng

sự cấp cho liệu
supply per house
sự cấp cho liệu theo dõi giờ
sự dẫn vào

Điện

nguồn cấp
DC power supply
nguồn cấp cho năng lượng điện một chiều
heat supply
nguồn cấp cho sức nóng năng
heat supply source
nguồn cấp cho nhiệt
high-tension power supply
nguồn cấp cho năng lượng điện áp cao
high-voltage power supply
nguồn cấp cho năng lượng điện áp cao
HT power supply
nguồn cấp cho năng lượng điện điện áp cao
redundant power supply
nguồn cấp cho năng lượng điện dư dự phòng
single phase supply
nguồn cấp cho một pha
uninterruptible power supply
nguồn cấp cho năng lượng điện liên tục
Uninterruptible Power Supply (B71UPS)
nguồn cấp cho năng lượng điện liên tục-UPS
UPS (uninterruptiblepower supply)
nguồn cấp cho năng lượng điện ko ngắt
hệ cấp

Kỹ thuật cộng đồng

cung ứng
electricity supply
sự đáp ứng điện
material and equipment supply trust
công ty đáp ứng vật liệu
offshore drilling rig supply vessel
tầu đáp ứng giàn khoan xa vời bờ
printer's supply
sự đáp ứng xưởng in
safety level of supply
mức đáp ứng an toàn
supply at the site
cung ứng cho tới chân công trình
supply base
căn cứ đáp ứng (khoan xa vời bờ)
supply base
trạm cung ứng
supply boat
tàu cung ứng
supply contract
hợp đồng cung ứng
supply delay time
thời gian lận lờ lững cung ứng
Supply of Plant, Materials and Labour
cung ứng vũ khí vật tư và lao động
supply vessel
tàu cung ứng
kho cung ứng
kho dự trữ
nguồn dự trữ
đồ dự trữ
ống dẫn
sự cấp
sự đảm bảo
sự cung cấp
a power supply
sự hỗ trợ năng lượng điện thế
capital supply
sự hỗ trợ tư sản
cold supply
sự hỗ trợ đồ gia dụng lạnh
cold supply
sự hỗ trợ đồ gia dụng nguội
cold supply
sự hỗ trợ mối cung cấp lạnh
cold water supply
sự hỗ trợ nước ăn
electric power supply
sự hỗ trợ điện
electric power supply
sự hỗ trợ năng lượng điện lực
electrical power supply
sự hỗ trợ năng lượng điện năng
electricity supply
sự hỗ trợ điện
electricity supply
sự hỗ trợ năng lượng điện năng
energy supply
sự hỗ trợ năng lượng
forced air supply
sự hỗ trợ gió máy chống bức
fuel supply
sự hỗ trợ nhiên liệu
gas supply
sự hỗ trợ khí
ground water supply
sự hỗ trợ nước ngầm
heat supply
sự hỗ trợ nhiệt
housing supply
sự hỗ trợ căn nhà ở
ice supply
sự hỗ trợ (nước) đá
indirect hot water supply
sự hỗ trợ nước rét con gián tiếp
industrial water supply
sự hỗ trợ nước công nghiệp
mains power supply
sự hỗ trợ bên trên mạng điện
oil supply
sự hỗ trợ dầu
positive power supply
sự hỗ trợ năng suất dương
potable water supply
sự hỗ trợ nước uống
power supply
sự hỗ trợ công suất
power supply
sự hỗ trợ điện
power supply
sự hỗ trợ năng lượng điện năng
power supply
sự hỗ trợ năng lượng
power supply
sự hỗ trợ nguồn
public water supply
sự hỗ trợ nước công cộng
refrigerated water supply
sự hỗ trợ nước lạnh
refrigeration supply
sự hỗ trợ lạnh
rural water supply
sự hỗ trợ nước nông thôn
signal supply
sự hỗ trợ tín hiệu
solar power supply
sự hỗ trợ pin mặt mày trời
spray water supply
sự (cung) cấp cho nước phun
stand-by supply
sự hỗ trợ dự phòng
steam supply
sự hỗ trợ hơi
water supply
sự (cung) cấp cho nước
water supply
sự hỗ trợ hơi
water supply
sự hỗ trợ nước
sự trả vào
sự nuôi
sự trang bị
tiếp liệu
boiler supply water
nước tiếp liệu nồi hơi
supply connection
nối đường ống dẫn tiếp liệu
supply main
đường ống chủ yếu tiếp liệu

Kinh tế

cung
actual supply
cung cấp cho thực tế
administrative system of material supply
chế phỏng vận hành đáp ứng vật tư
adverse supply shock
cú sốc cung bất lợi
aggregate supply
tổng cung
aggregate supply
tổng hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa và công ty vô một nền kinh tế
aggregate supply
tổng nút cung
alternative supply
cung cấp cho thay cho thế
ample supply and prompt delivery
nguồn mặt hàng không thiếu và đáp ứng kịp thời
backward-bending supply curve of labour
đường cung lũy thoái của lao động
balance of supply and demand
cân bởi cung cầu
change in demand and supply
biến thay đổi cung cầu
condition of supply
điều khiếu nại cung ứng
constant supply
sự đáp ứng thông thường xuyên
contract for the supply of labour
hợp đồng đáp ứng lao động
contract lớn supply meal at a fixed price
thầu hỗ trợ cơm trắng giá bán cố định
coordination of supply and demand
sự thăng bằng cung cầu
demand over supply
cầu vượt lên trước quá cung
demand over supply
cung bất ứng cầu
domestic supply price
giá hỗ trợ vô nước
elastic supply
cung teo giãn
elasticity of demand kết thúc supply
độ giãn nở của cầu và của cung
elasticity of supply
độ giãn nở của cung
elasticity of supply
tính co dãn và đàn hồi của nút cung
elasticity of supply
tính giãn nở của nút cung
equilibrium of supply and demand
thăng bởi cung cầu
excess of demand over supply
cầu quá cung
excess of demand over supply
cầu vượt lên trước cung
excess of demand over supply
sự vượt lên trước quá của nút cầu so với nút cung
excess of supply over demand
cung quá cầu
excess of supply over demand
cung vượt lên trước cầu
excess of supply over demand
sự vượt lên trước quá của nút cung so với nút cầu
excess supply
cung quá ư cầu
excess supply
sự thăng cung
excess supply
sự thặng cung
increase of supply
sự gia tăng nút cung
inelastic supply
cung ko teo giãn
inelastic supply
số cung bất biến
labour supply
cung ứng nhân công
liberal supply
cung ứng con số lớn
Lucas aggregate supply function
Hàm cung gộp Lucas
maladjustment of supply and demand
sự tổn thất thăng bởi cung cầu
marginal supply price
giá đáp ứng biên tế
market excess supply
cung vượt lên trước thị trường
market supply
cung của thị trường
market supply and demand
cung cầu thị trường
markets: supply & demand
thị trường: cung và cầu
matching of supply and demand
sự bằng phẳng uyển chuyển thân thiết cung và cầu
material supply
sự hỗ trợ vật liệu
materials supply
sự hỗ trợ vật liệu
meeting of supply and demand
cung cầu nhất trí
mill supply house
người chào bán sỉ đồ gia dụng đáp ứng công nghiệp
mill supply wholesalers
người chào bán sỉ đáp ứng cho tới xưởng
money supply
cung chi phí tệ
money supply schedule
đồ thị nút cung chi phí tệ
monopolistic supply
cung ứng độc quyền
near supply
việc đáp ứng mặt hàng chuẩn bị tới
power supply
sự đáp ứng điện
power supply
sự đáp ứng năng lượng điện lực
price elasticity of supply
co giãn của cung theo dõi giá
price elasticity of supply
tính giãn nở của nút cung theo dõi giá
production-supply-marketing relation
quan hệ sản xuất-cung ứng -tiêu thụ
reciprocal supply
cung ứng tương hỗ
refusal lớn supply
sự kể từ chối cung cấp
regressive supply curve
đường cung lũy thoái
regressive supply curve
đường cung nghịch
regular supply available
nguồn hỗ trợ mặt hàng thông thường xuyên
regulation of supply and demand
sự thay đổi cung cầu
regulation of supply and demand (the...)
sự sự thay đổi cung cầu
relation between supply and demand
quan hệ cung cầu
restriction of supply
sự giới hạn nút cung
rival supply
cung cạnh tranh
shift in supply curve
chuyển dịch của đàng cung
short period supply price
giá đáp ứng vô ngắn ngủi hạn
short supply
sự hỗ trợ thiếu hụt ko đủ
short supply of stock
cung ứng CP ko đủ
source of supply
nguồn cung ứng
supply and demand
cung cầu
supply and demand
cung và cầu
supply and demand analysis
phân tích cung cầu
supply and demand of funds
cung cầu chi phí vốn
supply and demand on the labour market
cung cầu vô thị ngôi trường lao động
supply and demand relations
quan hệ cung cầu
supply and demand situation
tình hình cung cầu
supply and marketing
cung tiêu
supply and marketing co-operative
hợp tác xã cung tiêu
supply base
cơ sở cung ứng
supply bond
giấy đảm bảo an toàn cung ứng
supply bond
giấy đáp ứng cung cấp
supply bottleneck
hạn chế, trở ngại, trở lo ngại cung cấp
supply contract
hợp đồng cung cấp
supply curve
đường cong cung
supply curve
đường cung
supply department
phòng cung ứng
supply disturbance
sự nhiễu cung
supply disturbance
xáo động vô cung
supply elasticity
co giãn của cung
supply elasticity
tính co dãn và đàn hồi của nút cung
supply faction
chức năng cung ứng
supply faction
hàm số cung ứng
supply factor
nhân tố cung cấp
supply function
chức năng cung ứng
supply function
hàm cung
supply function
hàm số cung ứng
supply growth
sự phát triển nút cung
supply information
cung cấp cho thông tin
supply lag
độ trễ cung ứng
supply management
quản lý cung ứng
supply manager
giám đốc cung ứng
supply multiplier
số nhân cung ứng
supply of a service
cung cấp cho một dịch vụ
supply of contract labour
sự hỗ trợ làm việc theo dõi phù hợp đồng
supply of contract labour
sự hỗ trợ lao sầm uất theo dõi phù hợp đồng (sự nhận thực hiện khoán)
supply of labour
sự đáp ứng lao động
supply of material
cung ứng vật liệu
supply of money
cung tiền
supply of necessary funds
cung cấp cho vốn liếng cần thiết thiết
supply orientation
định phía nguồn cung cấp ứng
supply over demand
cung quá cầu
supply over demand
cung vượt lên trước cầu
supply price
giá cung ứng
supply price
giá đáp ứng (giá thấp nhất được căn nhà đáp ứng chấp nhận)
supply price
giá đáp ứng (giá thấp nhất được căn nhà đáp ứng chấp thuận)
supply schedule
bảng plan đáp ứng (của căn nhà sản xuất)
supply schedule
đồ thị cung
supply school
trường phái (kinh tế) trọng cung
supply services
các công ty cung ứng
supply shock
cơn sốc cung
supply shock
đột trở nên vô cung
supply sider (supply-sider)
nhà kinh tế tài chính (theo trương phái) trọng cung
supply sider (supply-sider)
nhà kinh tế tài chính (theo ngôi trường phái) trọng cung
supply sider (supply-sider)
những người theo dõi phe cánh trọng cung
supply sider (supply-sider)
trường phái trọng cung
supply table of crop
bảng đáp ứng sản phẩm nông nghiệp phẩm
supply-demand balance
cân bởi cung cầu
supply-side
trọng cung
supply-siders
những người theo dõi thuyết trọng cung
tender for a supply of goods
bỏ thầu hỗ trợ mặt hàng hóa
tender for a supply of goods (to...)
bỏ thầu hỗ trợ mặt hàng hóa
thirty-day visible supply
cung ứng rõ rệt rệt
thirty-day visible supply
nguồn nằm trong phân minh trong khoảng 30 ngày
total money supply
tổng cung chi phí tệ
total supply
tổng cung chi phí tệ
cung cấp
actual supply
cung cấp cho thực tế
aggregate supply
tổng hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa và công ty vô một nền kinh tế
alternative supply
cung cấp cho thay cho thế
contract lớn supply meal at a fixed price
thầu hỗ trợ cơm trắng giá bán cố định
domestic supply price
giá hỗ trợ vô nước
material supply
sự hỗ trợ vật liệu
materials supply
sự hỗ trợ vật liệu
refusal lớn supply
sự kể từ chối cung cấp
regular supply available
nguồn hỗ trợ mặt hàng thông thường xuyên
short supply
sự hỗ trợ thiếu hụt ko đủ
supply bond
giấy đáp ứng cung cấp
supply bottleneck
hạn chế, trở ngại, trở lo ngại cung cấp
supply contract
hợp đồng cung cấp
supply factor
nhân tố cung cấp
supply information
cung cấp cho thông tin
supply of a service
cung cấp cho một dịch vụ
supply of contract labour
sự hỗ trợ làm việc theo dõi phù hợp đồng
supply of contract labour
sự hỗ trợ lao sầm uất theo dõi phù hợp đồng (sự nhận thực hiện khoán)
supply of necessary funds
cung cấp cho vốn liếng cần thiết thiết
tender for a supply of goods
bỏ thầu hỗ trợ mặt hàng hóa
tender for a supply of goods (to...)
bỏ thầu hỗ trợ mặt hàng hóa
cung ứng
administrative system of material supply
chế phỏng vận hành đáp ứng vật tư
ample supply and prompt delivery
nguồn mặt hàng không thiếu và đáp ứng kịp thời
condition of supply
điều khiếu nại cung ứng
constant supply
sự đáp ứng thông thường xuyên
contract for the supply of labour
hợp đồng đáp ứng lao động
labour supply
cung ứng nhân công
liberal supply
cung ứng con số lớn
marginal supply price
giá đáp ứng biên tế
mill supply house
người chào bán sỉ đồ gia dụng đáp ứng công nghiệp
mill supply wholesalers
người chào bán sỉ đáp ứng cho tới xưởng
monopolistic supply
cung ứng độc quyền
near supply
việc đáp ứng mặt hàng chuẩn bị tới
power supply
sự đáp ứng điện
power supply
sự đáp ứng năng lượng điện lực
production-supply-marketing relation
quan hệ sản xuất-cung ứng -tiêu thụ
reciprocal supply
cung ứng tương hỗ
short period supply price
giá đáp ứng vô ngắn ngủi hạn
short supply of stock
cung ứng CP ko đủ
source of supply
nguồn cung ứng
supply base
cơ sở cung ứng
supply bond
giấy đảm bảo an toàn cung ứng
supply department
phòng cung ứng
supply faction
chức năng cung ứng
supply faction
hàm số cung ứng
supply function
chức năng cung ứng
supply function
hàm số cung ứng
supply lag
độ trễ cung ứng
supply management
quản lý cung ứng
supply manager
giám đốc cung ứng
supply multiplier
số nhân cung ứng
supply of labour
sự đáp ứng lao động
supply of material
cung ứng vật liệu
supply orientation
định phía nguồn cung cấp ứng
supply price
giá cung ứng
supply price
giá đáp ứng (giá thấp nhất được căn nhà đáp ứng chấp nhận)
supply price
giá đáp ứng (giá thấp nhất được căn nhà đáp ứng chấp thuận)
supply schedule
bảng plan đáp ứng (của căn nhà sản xuất)
supply services
các công ty cung ứng
supply table of crop
bảng đáp ứng sản phẩm nông nghiệp phẩm
thirty-day visible supply
cung ứng rõ rệt rệt
đồ dự trữ
hàng cung cấp
hàng trữ
short supply of stock
hàng trữ ko đủ
nguồn dự trữ
số tồn trữ
sự cung
constant supply
sự đáp ứng thông thường xuyên
material supply
sự hỗ trợ vật liệu
materials supply
sự hỗ trợ vật liệu
power supply
sự đáp ứng điện
power supply
sự đáp ứng năng lượng điện lực
short supply
sự hỗ trợ thiếu hụt ko đủ
supply of contract labour
sự hỗ trợ làm việc theo dõi phù hợp đồng
supply of contract labour
sự hỗ trợ lao sầm uất theo dõi phù hợp đồng (sự nhận thực hiện khoán)
supply of labour
sự đáp ứng lao động
sự cung cấp
material supply
sự hỗ trợ vật liệu
materials supply
sự hỗ trợ vật liệu
short supply
sự hỗ trợ thiếu hụt ko đủ
supply of contract labour
sự hỗ trợ làm việc theo dõi phù hợp đồng
supply of contract labour
sự hỗ trợ lao sầm uất theo dõi phù hợp đồng (sự nhận thực hiện khoán)
tiếp tế cho tới (một cảng, một trở nên phố)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accumulation , amount , backlog , cache , fund , hoard , inventory , number , quantity , reservoir , source , stock , stockpile , store , surplus , affluence , copiosity , impedimenta , lode , materiel , spate , viaticum
verb
afford , cater , cater lớn , come across with , come through * , come up with , contribute , deliver , dispense , drop , endow , equip , feed , fill , find , fix up , fulfill , give with , grant , hand , hand over , heel * , kick in * , minister , outfit , pony up , produce , provision , purvey , put out , put up , replenish , satisfy , stake , stock , store , transfer , turn over , victual , yield , fill in , stand in , furnish , provide , aid , cache , endue , fund , give , help , hoard , inventory , load , lode , nourish , recruit , reinforce , relief , replace , reserve , reservoir , source , stockpile

Từ trái ngược nghĩa