tại sao hiến chương của liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất

Tại sao Hiến chương Liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất?

A. Nêu rõ mục tiêu và nguyên tắc hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Liên hợp quốc .Nội dung chính

Bạn đang xem: tại sao hiến chương của liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất

 • Tại sao Hiến chương Liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất?
 • Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc vì đã
 • Hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc vì
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút SỰ HÌNH THÀNH TRẬT THẾ GIỚI MỚI VÀ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) – Lịch sử 12 – Đề số 3
 • Video liên quan

Đáp án chính xác

Bạn đang đọc: Vì sao hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc

B. Là cơ sở để duy trì trật tự quốc tế theo mạng lưới hệ thống Vécxai – Oasinhtơn .

C. Là cơ sở để tăng trưởng mối quan hệ hữu nghị giữa những nước .

D. Hiến chương pháp luật tổ chức triển khai cỗ máy của Liên hợp quốc .

Xem lời giải

Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc vì đã

A. tạo cơ sở pháp lý để các nước tham gia Liên hợp quốc.

B. nêu rõ mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

C. quy định tổ chức, bộ máy của tổ chức Liên hợp quốc.

D. đề ra nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức triển khai Liên hợp quốc, vì đã

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Liên hợp quốc Người ký: ***
Ngày ban hành: 26/06/1945 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc vì

A .Đã được những nước thành viên phê chuẩn .B .Đã lao lý cỗ máy tổ chức triển khai của Liên hợp quốc .C .Đề ra nguyên tắc hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Liên hợp quốc .D .Đã nêu rõ mục tiêu hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Liên hợp quốc .Đáp án và lời giải

Đáp án 😀

Lời giải :

Đáp án đúng là D!

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút SỰ HÌNH THÀNH TRẬT THẾ GIỚI MỚI VÀ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) – Lịch sử 12 – Đề số 3

Làm bài

Xem thêm: portrait là gì

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Cơquangiữavaitròtrọngyếutrongviệcduytrìhòabìnhvà an ninhthếgiớicủaLiênHợpquốclà :
 • Sự kiện khởi đầu tạo ra khuôn khổ trật tự quốc tế mới sau Chiến tranh quốc tế thứ hai là :
 • Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô – Mĩ – Anh từ ngày 4 đến ngày 11 – 2 – 1945 diễn ra tại đâu ?
 • Cơ quan của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng điểm trong việc duy trì độc lập, bảo mật an ninh quốc tế là
 • Hội nghị Ianta ( 2-1945 ) được triệu tập trong toàn cảnh lịch sử vẻ vang nào dưới đây ?
 • Nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ huy hoạt động giải trí của Liên hợp quốc là
 • Bản Hiến chương là văn kiện quan trọng nhất của Liên Hợp quốc vì :
 • Tham dự Hội nghị I-an-ta (2/1945) gồm có các nước

  Xem thêm: ‘vậy hả’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

 • Nội dung không phải là quyết định hành động quan trọng của hội nghị Ianta
 • Nguyên tắc nào sau đây không phải của Liên hợp quốc ?
 • Đảng ta đã vận dụng nguyên tắc nào của Liên Hợp Quốc để xử lý yếu tố tranh chấp chủ quyền lãnh thổ biển hòn đảo lúc bấy giờ ?
 • Sau Chiến tranh quốc tế thứ hai, một trật tự quốc tế mới được hình thành với đặc trưng lớn là
 • Nhận xét nào dưới đây là đúng về hạn chế trong những nguyên tắc hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Liên hợp quốc ?
 • Trật tự quốc tế được thiết lập sau cuộc chiến tranh quốc tế thứ hai có đặc trưng điển hình nổi bật là
 • Vai trò đa phần của Liên hợp quốc trong việc xử lý những dịch chuyển của tình hình quốc tế lúc bấy giờ là
 • Cơ quan giữ vai trò trọng điểm số 1 của Liên hợp quốc trong việc duy trì độc lập và bảo mật an ninh quốc tế là
 • Một trong những mục tiêu hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Liên hợp Quốc là
 • Nguyên nhân chính khiến Mĩ phát động cuộc Chiến tranh lạnh chống Liên Xô là :
 • Hội nghị Ianta diễn ra vào thời hạn nào ? Ở đâu ?
 • Hiện nay, Hội đồng bảo anLiên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?
 • Trật tự quốc tế mới được xác lập sau Chiến tranh quốc tế thứ hai là :
 • Phạm vi ảnh hưởng nào không thuộc ảnh hưởng tác động của Liên Xô ?
 • Hãy nhìn nhận về vai trò của Liên hợp quốc trước những dịch chuyển của tình hình quốc tế lúc bấy giờ .
 • Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được diễn ra tại đâu
 • Cơ quan nào của Liên Hợp quốc có sự tham gia không thiếu đại diện thay mặt những thành viên mỗi năm họp một lần ?
 • Cơ quan nào của Liên hợp quốc gồm đại diện thay mặt của toàn bộ những nước thành viên, có quyền bình đẳng ?
 • Cơ quan chính trị quan trọng nhất, hoạt động giải trí liên tục của Liên Hợp Quốc là
 • Những nguyên thủ của Liên Xô, Mĩ, Anh đã tham gia hội nghị Ianta là :
 • Đặc trưng điển hình nổi bật của Trật tự quốc tế hai cực Ianta là gì ?
 • NhànướcĐại Hàn Dânquốcđượcthànhlậpnămnào ?
 • Theo thỏa thuận hợp tác của những nước cường quốc tại Hội nghị Ianta ( 2/1945 ), những nước Khu vực Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của :
 • Mọi quyết định hành động của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực là :
 • Cơ quan hành chính – tổ chức triển khai của Liên hợp quốc là cơ quan nào ?
 • Trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Liên hợp quốc, cơ quan giữ vai trò trọng điểm trong việc duy trì tự do và bảo mật an ninh quốc tế là ?
 • Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 12 – 2 – 1945 được tổ chức triển khai tại đâu ?
 • Những yếu tố quan trọng và cấp bách cần xử lý buộc phe Đồng minh phải triệu tập Hội nghị Ianta ( 2 – 1945 ) là : .
 • Thực chất Hội nghị Ianta ( 2 – 1945 ) là hội nghị
 • Hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức triển khai Liên hợp quốc vì
 • Vấn đề nào dưới đây không phải là yếu tố cấp bách đặt ra trước Hội nghị I-an-ta của những nước Đồng minh ?
 • VùngMãnChâu, Đài Loan vàquầnđảoBànhHổsauchiếntranhthếgiớithứhaiđuợcgiảiquyếtthếnào ?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Thes e students _______ so much that they feel very tired and bored .
 • img1Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C như hình vẽ. Khoảng cách từ C đến B là 1km. Bở biển chạy thẳng từ A đến B với khoảng cách là 4km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1km dây điện trên biển là 40 triệu đồng, còn trên đất liền là 20 triệu đồng. Tính tổng chi phí nhỏ nhất để hoàn thành công việc trên. (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)

 • Để phương trình img1có nghiệm thì img2thỏa mãn:

 • Cho hàm số fx=2x+2−3x−1   khi  x≥2×2+1                khi  x

 • Xét img1 là một hàm số tùy ý. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 • Số nguyên tố thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn là

 • Mô tả nào dưới đây về tham số là sai?

 • Her job was so _______ that she decided to quit it.

 • TNN bộc lộ :
 • WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây:

  Xem thêm: ‘vậy hả’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Video liên quan

Source: https://dvn.com.vn
Category: Hỏi Đáp

Xem thêm: khinh khí cầu tiếng anh là gì