take on là gì

Bài viết lách ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục mò mẫm hiểu cụ thể chân thành và ý nghĩa của cụm từ take on là gì cùng theo với cơ hội dùng trong những tình huống đặc biệt quan trọng không giống nhau.

Ý nghĩa cụm động kể từ “Take on”

Bạn đang xem: take on là gì

Take on đem những chân thành và ý nghĩa như sau:

 • Chiến đấu hoặc đối đầu và cạnh tranh với ai cơ hoặc đồ vật gi đó
 • Bắt đầu tuyển chọn dụng ai đó
 • Để cải tiến và phát triển một anh hùng hoặc nước ngoài hình cụ thể
 • Chấp nhận một số trong những việc làm hoặc trách móc nhiệm
 • Quyết tấp tểnh điều gì này mà ko cần thiết van lơn luật lệ bất kì ai
 • Nhận trách móc nhiệm về điều gì đó
 • Tuyển dụng

Take on tức là gì

Ví dụ về phong thái dùng “Take on”

1. Take on với nghĩa là: Để võ thuật hoặc đối đầu và cạnh tranh với ai cơ hoặc đồ vật gi đó

Ex. I’ll take you on in a game of chess.

→ Tôi tiếp tục trả các bạn nhập cuộc một trò nghịch ngợm cờ vua.

Ex. You have lớn be brave lớn take on a big corporation in court.

→ quý khách cần mạnh mẽ nhằm đứng đầu một tập đoàn lớn rộng lớn trước tòa.

Ex. This evening Manchester United take on Barcelona

→ Tối ni Manchester United tiếp Barcelona

2. Take on với nghĩa là: Bắt đầu tuyển chọn dụng ai đó

Ex. We’re not taking on any new staff at the moment.

→ Hiện bên trên, Shop chúng tôi ko tiêu thụ ngẫu nhiên nhân viên cấp dưới mới mẻ nào là.

3. Take on với nghĩa là: Để cải tiến và phát triển một anh hùng hoặc nước ngoài hình cụ thể

Ex. Our trang web is taking on a new look.

→ Trang trang web của Shop chúng tôi đang xuất hiện một hình mẫu mới mẻ.

Xem thêm: interested nghĩa là gì

Ex. The war took on a different meaning for everyone involved.

→ Cuộc chiến mang trong mình 1 chân thành và ý nghĩa không giống mang đến toàn bộ quý khách nhập cuộc.

4. Take on với nghĩa là: Chấp nhận một số trong những việc làm hoặc trách móc nhiệm

Ex. I can’t take on any more work at the moment.

→ Tôi ko thể phụ trách tăng ngẫu nhiên việc làm nào là vô thời điểm hiện nay.

Ex. They returned lớn their office feeling energized and ready lớn take on new challenges.

→ Họ quay về văn chống với cảm hứng tràn trề tích điện và sẵn sàng chào đón những thách thức mới mẻ.

5. Take on hoặc take upon với nghĩa là: Quyết tấp tểnh thực hiện điều gì này mà ko cần thiết van lơn luật lệ ngẫu nhiên ai khác

Ex. My mother took it on herself lớn invite them.

→ Mẹ tôi tiếp tục tự động bản thân lên đường chào bọn họ.

6. Take on với nghĩa là: Nhận trách móc nhiệm về điều gì đó

Ex. She TOOK ON the task of indexing the book.

→ Cô ấy phụ trách tạo ra mục lục mang đến sách.

7. Take on Có nghĩa là tuyển chọn dụng

Ex. The council has had lớn TAKE ON twenty extra employees lớn handle their increased workload.

→ Hội đồng một vừa hai phải cần tuyển chọn tăng nhì mươi nhận viên nhằm xử lý vụ tăng ca việc.

Xem thêm: spectrum là gì

Một số ví dụ không giống về cụm kể từ “Take on”

Cụm động kể từ tương quan cho tới on

 • take up là gì
 • take off là gì
 • take over là gì
 • take out là gì
 • take away là gì
 • take it easy là gì
 • take for granted là gì
 • take care là gì
 • take your time là gì
 • take in là gì
 • take advantage of là gì
 • take down là gì
 • take note là gì