take time là gì

Động kể từ Take chuồn nằm trong danh kể từ time thông thường xuất hiện nay nhiều vô giờ Anh học tập thuật lộn tiếp xúc, khiến cho một số trong những người học tập cảm nhận thấy trở ngại Lúc phân biệt. Với nội dung bài viết tiếp sau đây, IELTS Vietop chào chúng ta nằm trong trả lời thắc mắc Take time là gì? Các cấu hình đem Take time vô giờ Anh thế nào thì phù hợp?

Bạn đang xem: take time là gì

Take time là gì
Take time là gì

Trong giờ Anh, Take time là một trong cụm kể từ đem nghĩa dành riêng thời hạn nhằm thao tác làm việc gì cơ một cơ hội cảnh giác, ko bộp chộp vàng hoặc nhằm thư giãn và giải trí và triệu tập vô phiên bản thân ái. 

Take time rất có thể được dùng nhằm đã cho thấy một việc rất cần được được sản xuất một cơ hội kỹ lưỡng, ko thể triển khai xong vô thời hạn cụt, hoặc nhằm nhắc nhở người không giống tránh việc bộp chộp vàng và rất cần được dành riêng thời hạn nhằm tâm trí và thao tác làm việc một cơ hội kể từ kể từ, cảnh giác rộng lớn.

E.g.:

 • If you want to lớn tự well on the exam, you need to lớn take time to study and review the material. (Nếu mình thích thực hiện chất lượng bài xích đánh giá, bạn phải dành riêng thời hạn nhằm nghiên cứu và phân tích và kiểm tra tư liệu.)
 • It’s important to lớn take time to lớn relax and recharge, especially when you’re feeling stressed or overwhelmed. (Điều cần thiết là dành riêng thời hạn nhằm thư giãn và giải trí và hấp thụ lại tích điện, nhất là khi chúng ta cảm nhận thấy stress hoặc vượt lên trước vận chuyển.)

2. Take your time là gì?

Take your time chỉ việc răn dạy người không giống ko cần thiết bộp chộp vàng, rất có thể dành riêng thời hạn nhằm thực hiện một việc gì cơ kỹ lưỡng, lờ lững rãi và ko cần thiết áp lực đè nén. 

E.g.: Take your time, there’s no rush to lớn finish the project. (Đừng bộp chộp vàng, không cần thiết phải triển khai xong dự án công trình tức thì ngay tức khắc đâu.)

3. Good things take time là gì?

Câu phát biểu Good things take time đồng nghĩa tương quan với việc hiểu rằng những điều chất lượng đẹp nhất và thành công xuất sắc thông thường rất cần được góp vốn đầu tư thời hạn và sức lực lao động nhằm đạt được.

E.g.: Starting a successful business is not easy, but good things take time. With patience and hard work, your goal can be achieved. (Khởi nghiệp thành công xuất sắc ko nên là vấn đề đơn giản, tuy nhiên những điều chất lượng đẹp nhất cần phải có thời hạn. Với sự kiên trì và cần cù, tiềm năng của bạn cũng có thể đạt được.)

4. Things take time tức thị gì?

Gần như là với Good things take time, Things take time chỉ một số trong những việc rất cần được được triển khai một cơ hội lờ lững rãi và ko bộp chộp, và ko thể đạt được sản phẩm tức thì ngay tức khắc.

E.g.: Don’t get discouraged if you don’t see immediate results, things take time and you need to lớn be patient. (Đừng chán nản lòng nếu khách hàng không tồn tại sản phẩm tức thì ngay tức khắc, tất cả cần phải có thời hạn và tao rất cần được kiên trì.)

5. Take time off là gì?

Take time off đem nghĩa nghỉ dưỡng vô một thời hạn chắc chắn, thông thường là nhằm tách stress hoặc ứng phó với việc khiếu nại mang tính chất áp lực đè nén. 

E.g.: I’m going to lớn take some time off from work next week to lớn recharge my batteries. (Tôi tiếp tục ngủ một thời hạn vô tuần cho tới nhằm hấp thụ lại năng lượng).

6. Take time out là gì?

Take time out chỉ việc trong thời điểm tạm thời ngừng sinh hoạt hoặc thao tác làm việc nhằm thư giãn và giải trí hoặc thực hiện những việc không giống. 

E.g.: I’m going to take some time out this afternoon to lớn read a book. (Tôi tiếp tục dành riêng thời hạn chiều ni nhằm hiểu một cuốn sách.)

7. Take one’s time là gì?

Take one’s time Tức là thao tác làm việc một cơ hội lờ lững rãi, cảnh giác và ko bộp chộp vàng, thông thường nhằm đạt được sản phẩm chất lượng rộng lớn.

E.g.: She took her time to carefully review the homework before submitting it. (Cô ấy tiếp tục dành riêng thời hạn nhằm đánh giá bài xích luyện về căn nhà một cơ hội cảnh giác trước lúc nộp).

Xem thêm:

Take charge of là gì? Cấu trúc và cơ hội dùng Take charge of vô giờ Anh

Take advantage of là gì? Cách dùng Take advantage of vô giờ Anh

Take back là gì? Cách dùng Take back vô giờ Anh

8. Cấu trúc take time vô giờ Anh

Cấu trúc take time vô giờ Anh
Cấu trúc take time vô giờ Anh

Take time + to-infinitive

Cấu trúc bên trên dùng để làm đã cho thấy mục tiêu hoặc hành vi rất cần được thực hiện một cơ hội cảnh giác, ko bộp chộp vàng tiếp tục dễ dàng hư đốn việc.

E.g.:

 • I need to lớn take time to read the instructions carefully before I start assembling the furniture. (Tôi cần thiết dành riêng thời hạn nhằm hiểu kỹ chỉ dẫn trước lúc chính thức lắp đặt ráp vật thiết kế bên trong.)
 • He always takes time to lớn answer his emails thoughtfully and thoroughly. (Anh ấy luôn luôn dành riêng thời hạn nhằm vấn đáp tin nhắn của tôi một cơ hội chu đáo và kỹ lưỡng.)

Take time + for + noun/ pronoun

Cấu trúc này phát biểu cho tới việc rất cần được dành riêng thời hạn cho tới điều gì cơ, thông thường là nhằm thực hiện một việc gì cơ một cơ hội cảnh giác rộng lớn.

E.g.:

 • I lượt thích to lớn take time for myself in the morning before I start my day. (Tôi mến dành riêng thời hạn cho tới phiên bản thân ái vô buổi sớm trước lúc chính thức ngày mới nhất.)
 • Our quấn always takes time for his employees to lớn listen to lớn their concerns and feedback. (Sếp của công ty chúng tôi luôn luôn dành riêng thời hạn cho tới nhân viên cấp dưới của tôi nhằm lắng tai những côn trùng quan hoài và phản hồi của mình.)

Take time + (to tự something)

Tương tự động như Take time + to-infinitive, cấu hình bên trên được dùng nhằm chỉ việc rất cần được dành riêng thời hạn nhằm thực hiện một việc gì cơ một cơ hội cảnh giác rộng lớn.

E.g.:

 • She took time to lớn consider all the options before making a decision. (Cô ấy tiếp tục dành riêng thời hạn nhằm kiểm tra toàn bộ những lựa lựa chọn trước lúc thể hiện đưa ra quyết định.)
 • We should take time to lớn appreciate the little things in life. (Chúng tao nên dành riêng thời hạn nhằm hàm ơn những điều nhỏ nhặt vô cuộc sống thường ngày.)

Take one’s time

Cấu trúc bên trên dùng để làm đã cho thấy hành vi thao tác làm việc một cơ hội lờ lững rãi và cảnh giác, ko bộp chộp vàng.

E.g.:

 • Don’t rush má, I’m taking my time to lớn make sure I get it right. (Đừng thúc dục tôi, tôi đang được dành riêng thời hạn nhằm đảm nói rằng tôi hiểu chính.)
 • She always takes her time when she’s painting, because she wants to lớn create something beautiful. (Cô ấy luôn luôn dành riêng thời hạn Lúc vẽ giành giật vì thế cô ấy ham muốn dẫn đến cái gì cơ đẹp tươi.)

9. Cách dùng Take time vô giờ Anh

Cách dùng Take time vô giờ Anh
Cách dùng Take time vô giờ Anh

Take time vô giờ Anh rất có thể được dùng để:

Dành thời hạn nhằm thao tác làm việc gì cơ cẩn thận

E.g.:

 • You should take time to lớn review your work before submitting it. (Bạn nên dành riêng thời hạn nhằm kiểm tra việc làm trước lúc gửi.)
 • It’s important to lớn take time to plan your vacation ví that you can make the most of it. (Điều cần thiết là dành riêng thời hạn nhằm lên plan cho tới kỳ ngủ của người sử dụng nhằm bạn cũng có thể tận dụng tối đa tối nhiều kỳ ngủ cơ.)

Dành thời hạn nhằm thư giãn và giải trí và triệu tập vô phiên bản thân

E.g.:

 • After a long day at work, I lượt thích to lớn take time to lớn unwind and relax. (Sau một ngày nhiều năm thao tác làm việc, tôi mến dành riêng thời hạn nhằm nghỉ dưỡng và thư giãn và giải trí.)
 • It’s important to lớn take time for yourself to lớn tự the things you enjoy and recharge your batteries. (Điều cần thiết là dành riêng thời hạn cho tới phiên bản thân ái nhằm thực hiện những điều các bạn mến và hấp thụ lại tích điện.)

Dành thời hạn nhằm tâm trí và thể hiện quyết định

E.g.:

 • Before making a decision, it’s important to lớn take time to lớn consider all the options. (Trước Lúc thể hiện đưa ra quyết định, điều cần thiết là nên dành riêng thời hạn nhằm kiểm tra toàn bộ những lựa lựa chọn.)
 • Don’t rush into anything; take time to lớn think it over first. (Đừng bộp chộp vàng vô bất kể điều gì; dành riêng thời hạn nhằm tâm trí về nó trước tiên.)

Dành thời hạn nhằm triển khai xong một việc gì cơ một cơ hội kỹ lưỡng

E.g.:

 • Writing a good essay takes time, ví don’t wait until the last minute to lớn start. (Viết một bài xích luận hoặc cần phải có thời hạn, bởi vậy chớ đợi cho tới phút ở đầu cuối mới nhất chính thức.)
 • Learning a new language takes time and practice, ví be patient and persistent. (Học một ngôn từ mới nhất cần phải có thời hạn và thực hành thực tế, bởi vậy hãy kiên trì và kiên trì.)

Bạn nên chú ý rằng “take time” thông thường đi kèm theo với cùng một động kể từ khác ví như “to tự something” hoặc “for something”, hoặc được dùng như 1 phrasal verb như “take one’s time”.

Xem thêm:

Take place là gì? Nắm dĩ nhiên cách sử dụng Take place vô giờ Anh

Take your time là gì? Phân biệt Take your time và Take it easy

Take + gì? Take it easy là gì? Cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take it easy vô giờ Anh

10. Từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take time

Từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take time
Từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take time
 • Take one’s time = take as long as needed

Dành thời hạn nhằm thao tác làm việc gì cơ một cơ hội cảnh giác và ko bộp chộp vàng.

Xem thêm: cái rìu tiếng anh là gì

E.g.: Don’t rush, take your time and tự it right. (Đừng bộp chộp vàng, hãy dành riêng thời hạn của người sử dụng và thực hiện điều này chính.)

 • Be patient = wait

Chờ đợi một thời hạn nhằm đạt được tiềm năng hoặc nhằm thao tác làm việc gì cơ một cơ hội cực tốt.

E.g.: We need to lớn be patient and wait for the results to lớn come in. (Chúng tao cần thiết kiên trì và đợi sản phẩm.)

 • Deliberate = consider carefully

Suy suy nghĩ và thể hiện đưa ra quyết định một cơ hội cảnh giác và kỹ lưỡng.

E.g.: We need to lớn deliberate carefully before making any decisions. (Chúng tao cần thiết lưu ý đến kỹ lưỡng trước lúc thể hiện ngẫu nhiên đưa ra quyết định này.)

 • Devote time = allocate time

Dành thời hạn nhằm thực hiện một việc gì cơ một cơ hội cảnh giác và kỹ lưỡng.

E.g.: She devoted a lot of time to lớn studying for the exam. (Cô dành riêng thật nhiều thời hạn nhằm học tập cho tới kỳ đua.)

 • Concentrate = focus

Tập trung vào trong 1 việc gì cơ một cơ hội cảnh giác và không trở nên phân tích tâm lý.

E.g.: I need to lớn concentrate on my work and not be distracted by other things. (I need to lớn concentrate on my work and not be distracted by other things.)

 • Take care = be careful

Làm một việc gì cơ một cơ hội cảnh giác nhằm tách những rủi ro khủng hoảng hoặc sơ sót.

E.g.: Take care when you’re driving in bad weather. (Hãy cảnh giác khi chúng ta đang được tài xế vô không khí xấu xí.)

 • Work diligently = work hard

Làm việc một cơ hội cảnh giác và cần cù nhằm đạt được tiềm năng.

E.g.: If you want to lớn succeed, you need to lớn work diligently and consistently. (Nếu mình thích thành công xuất sắc, bạn phải thao tác làm việc chăm chỉ và kiên trì.)

 • Proceed slowly = go slowly

Tiến hành một việc gì cơ một cơ hội lờ lững rãi nhằm đạt được sản phẩm cực tốt.

E.g.: We need to lớn proceed slowly and carefully to lớn avoid any mistakes. (Chúng tao cần thiết tổ chức kể từ từ và cảnh giác nhằm tách vướng sai lầm không mong muốn.)

Xem thêm:

Cách học tập bảng vần âm giờ Anh

Cách trị âm ed

Cách trị âm s es z chuẩn chỉnh quốc tế

11. Từ và cụm kể từ ngược nghĩa với Take time

 • Rush = hurry

Làm việc gì cơ bộp chộp vàng và ko cảnh giác.

E.g.: I don’t want to lớn rush through this project and make mistakes. (Tôi không thích bộp chộp vàng trải qua dự án công trình này và phạm sai lầm không mong muốn.)

 • Haste = hurry

Làm việc gì cơ bộp chộp vàng, ko tâm trí kỹ lưỡng.

E.g.: Acting in haste can lead to lớn regrettable decisions. (Hành động bộp chộp vàng rất có thể kéo theo những đưa ra quyết định không mong muốn.)

 • Speed up = accelerate

Làm việc gì cơ nhanh chóng rộng lớn nhằm đúng lúc hạn hoặc nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn.

E.g.: We need to lớn speed up our production if we want to lớn meet the demand. (Chúng tao cần thiết bức tốc phát triển nếu còn muốn đáp ứng nhu cầu nhu yếu.)

 • Cut corners = take shortcuts

Làm việc gì cơ một cơ hội xử lý trong thời điểm tạm thời hoặc ko rất đầy đủ nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn hoặc ngân sách.

E.g.: We can’t afford to lớn cut corners on safety measures. (Chúng tôi ko đầy đủ tài năng nhằm hạn chế những giải pháp an toàn và tin cậy.)

 • Skimp = economize

Tiết kiệm ngân sách hoặc thao tác làm việc một cơ hội cẩu thả nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn.

E.g.: Don’t skimp on quality just to lớn save a few dollars. (Đừng bỏ lỡ unique chỉ nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí một vài ba đô la.)

 • Proceed quickly = go quickly

Tiến hành một việc gì cơ một cơ hội nhanh gọn lẹ tuy nhiên không cần thiết phải để nhiều thời hạn nhằm lưu ý đến hoặc tâm trí.

E.g.: We need to lớn proceed quickly to lớn take advantage of this opportunity. (Chúng tao cần thiết tổ chức nhanh gọn lẹ nhằm tận dụng tối đa thời cơ này.)

 • Impatient = restless

Không kiên trì hoặc ko chịu đựng đợi cho tới Lúc sản phẩm đạt được.

E.g.: He’s always impatient and wants everything done right away. (Anh ấy luôn luôn thiếu hụt kiên trì và ham muốn tất cả được triển khai tức thì ngay tức khắc.)

 • Slack off = be lazy

Làm việc một cơ hội lười biếng,lười nhác biếng hoặc ko cảnh giác.

E.g.: Don’t slack off just because it’s Friday afternoon. (Đừng thao tác làm việc sao lãng chỉ vì thế này đó là chiều loại Sáu.)

Xem ngay: Khóa học tập IELTS General – Thiết nối tiếp riêng rẽ cho tới đối tượng người dùng đang được mò mẫm tìm kiếm thời cơ việc thực hiện và ấn định cư ở quốc tế.

Trên đấy là nội dung bài viết Take time là gì? Các cấu hình đem Take time vô giờ Anh kể từ IELTS Vietop. Hy vọng qua chuyện nội dung bài viết bên trên, Vietop tiếp tục rất có thể canh ty chúng ta khối hệ thống lại được những kỹ năng và kiến thức giờ Anh hữu ích về Take time và phần mềm chất lượng rộng lớn vô tiếp thu kiến thức và cuộc sống. Chúc chúng ta học tập IELTS thiệt chất lượng nhé!

Xem thêm: processed là gì