there là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Phó từ
 • phó từ

  Bạn đang xem: there là gì

  ở cơ, bên trên cơ, điểm cơ, điểm ấy, đấy

  there and then

  tại điểm ấy là khi ấy

 • ((thường) + vĩ đại be) (dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề, ko dịch)

  there was nothing here

  ở phía trên không tồn tại gì cả

  where there is oppression, there is struggle

  ở đâu sở hữu áp bức, ở cơ sở hữu đấu tranh

  ví dụ khác

 • thán từ

  đó, đấy

  there! I have told you

  Xem thêm: subsequent là gì

  đó! tôi đang được bảo với anh rồi

  there! take this chair

  đấy, lấy khuôn ghế này đi

 • danh từ

  chỗ cơ, điểm cơ, điểm đấy

  he lives somewhere near there

  nó ở xung quanh quẩn ngay sát điểm đó

  tide comes up vĩ đại there

  nước thuỷ triều lên đến điểm đó

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: spectrum là gì

  Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản