ties là gì

/tai/

Thông dụng

Danh từ

Dây buộc, chão cột, chão trói; chão giày
Cà vạt (như) necktie
Đoạn chão thừng, chão sắt kẽm kim loại.. dùng để làm buộc kiểu mẫu gì
Nơ, nút
Bím tóc
Kèo ngôi nhà, cùn vẹt (thanh hoặc xà nối những phần tử của một cấu hình lại với nhau)
(kiến trúc) thanh nối; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cùn vẹt (trên đàng sắt) (như) sleeper
( (thường) số nhiều) (nghĩa bóng) ông tơ buộc ràng, quan tiền hệ; kiểu mẫu khăng khít từng người
ties of blood
quan hệ loại máu
Sự buộc ràng, sự hạn chế
he doesn't want any ties; that's why he never married
anh tớ không thích bị buộc ràng, vì như thế vậy nên anh tớ ko khi nào lấy vợ
(thể dục thể thao) trận hoà (tỉ số cân nhau vô một trận đấu)
(thể dục thể thao) cuộc tranh tài thể thao đằm thắm nhì (hay một group team, đấu thủ..)
(âm nhạc) vệt nối (vạch cong vô một phiên bản nhạc bên trên nhì nốt nhạc và một chừng cao rất cần được đùa hoặc hát (như) một)

Ngoại động từ

Buộc, cột, trói
to tie a buffalo to tướng a tree
buộc một con cái trâu vô cây
to tie one's shoe-laces
buộc chão giầy của mình
Thắt
to tie a knot
thắt nút
Liên kết, nối
a steel bar ties the two columns
một thanh thép nối nhì cột
(nghĩa bóng) rảng buộc, trói buộc, cột; lưu giữ lại
to be tied to tướng one's work
bị việc làm ràng buộc
(âm nhạc) đặt điều vệt nối

Nội động từ

Ngang điểm, ngang phiếu, hoà nhau
the two teams tied
hai team ngang điểm
Cột, buộc, cài
does this sash tie in front or at the back?
cái khăn choàng này buộc đằng trước hoặc đằng sau?

Cấu trúc từ

to tie down
cột, buộc vô, ràng buộc
to tie a man down to tướng a contract
ràng buộc một người vào một trong những phù hợp đồng
to tie on
cột, buộc (nhãn hiệu)
to tie in
có mối liên hệ quan trọng, gắn chặt
to tie up
cột, buộc, trói
(y học) buộc, băng (một vết thương)
(tài chính) tích lại, lưu giữ ở yên ổn (một số tiền)
(pháp lý) thực hiện cho tới ko huỷ được, thực hiện cho tới ko bán tốt, thực hiện cho tới ko nhường nhịn được (một di sản)
(nghĩa bóng) tích lại, trói buộc
to be tied up
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sẽ phải ngừng sinh hoạt (vì bãi thực...)
to get tied up
kết thơm, lấy phu nhân, lấy chồng
to tie someone's tongue
khoá mồm ai lại, bưng mồm ai lại

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Dây buộc, thanh giằng, chão neo, (v) buộc, nối,liên kết

Cơ khí & công trình

khớp liên kết
thành Chịu kéo

Xây dựng

sườn ngang
thanh (kéo) giằng
thanh kéo vì chưng sợi thép (dùng cho tới ván khuôn)
vòng thanh giữ

Giải mến EN: A loop of retaining bars around the longitudinal steel in reinforced concrete to tướng add shear reinforcement.

Bạn đang xem: ties là gì

Giải mến VN: Một vòng những thanh lưu giữ xung quanh thanh thép dọc vô khối bê tông nhằm tăng thêm sự gia cố kháng tách.

Điện lạnh

băng nối điện
dây nối điện

Kỹ thuật cộng đồng

bộ phận liên kết

Giải mến EN: A beam, post, or angle used to tướng fasten objects together.

Giải mến VN: Là dầm ,cột, thép góc nhằm link những đối tượng người dùng không giống.

buộc
khớp nối
dây buộc
dây neo
liên hệ
liên kết
ghép
giằng
nối
thanh căng
thanh Chịu kéo
thanh giằng
thanh giằng ngang
thanh kéo
thanh ngang
thanh nối

Giải mến EN: A tension thành viên such as that in a truss or frame.

Giải mến VN: Một bộ phận căng như bộ phận vô một giàn hoặc khuông.

tà vẹt

Giải mến EN: A transverse wooden or concrete beam on which the rails of a railroad track rest.

Xem thêm: interested nghĩa là gì

Giải mến VN: Một rầm mộc hay nâng tông ở ngang bên trên cơ đặt điều những đàng ray hoặc những đàng xe cộ lửa.

tà vẹt đàng sắt

Kinh tế

buộc
chằng
sự ngang nhau số phiếu bầu
trói

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
attachment , band , bandage , bond , brace , connection , cord , fastener , fetter , gag , hookup , joint , knot , ligament , ligature , liên kết , network , nexus , outfit , rope , strap , string , tackle , tie-in , tie-up , yoke , zipper , dead heat * , draw , drawn battle , equivalence , even game , level , photo finish * , push , stalemate , standoff , affiliation , allegiance , association , commitment , duty , kinship , liaison , obligation , vinculum , dead heat , deadlock , ligation , linchpin
verb
anchor , attach , band , bind , cinch , clinch , vì thế up , fasten , gird , join , knot , lash , liên kết , make a bow , make a hitch , make a knot , make fast , marry , moor , rivet , rope , secure , splice , tether , tie up , tighten , truss , unite , wed , balance , be even , be neck and neck , be on a par , break even * , deadlock * , draw , even up , keep up with , match , measure up , meet , parallel , rival , touch , chain , fetter , hamstring , handcuff , hobble , leash , manacle , shackle , trammel , (r.r.) sleeper , bond , crosstie , fastening , leash. tie , n. knot , obligation
phrasal verb
bind , fasten , knot , secure , idle , immobilize , stop , engage , monopolize , occupy , preempt

Từ trái ngược nghĩa

verb
detach , disconnect , loose , loosen , unfasten , unlace , untie , fail , fall behind , go ahead , lose , succeed , surpass

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: ore là gì