toán lớp 7 bài 3 nhân chia số hữu tỉ

Bạn đang xem bài viết ✅ Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ Giải Toán lớp 7 trang 16 – Tập 1 sách Cánh diều ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ sách Cánh diều giúp các em học sinh lớp 7 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập phần câu hỏi và bài tập được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: toán lớp 7 bài 3 nhân chia số hữu tỉ

Giải Toán 7 trang 16 sách Cánh diều giúp các em hiểu được cách cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. Giải Toán 7 bài 2 sách Cánh diều được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Toán lớp 7 Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ trang 16, mời các bạn cùng tải tại đây.

Lý thuyết Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

1. Quy tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ

Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ x, y bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số

Với x = frac{p}{m};y = frac{q}{m};left( {p,q,m in mathbb{Z},m > 0} right) ta có:

x + y = frac{p}{m} + frac{q}{m} = frac{{p + q}}{m}

x - y = frac{p}{m} - frac{q}{m} = frac{{p - q}}{m}

2. Tính chất

– Phép cộng số hữu tỉ có tính chất của phép cộng phân số: Giao hoán, kết hợp, cộng với 0, cộng với số đối.

– Với a,b,c in mathbb{Q} ta có:

a) Tính chất giao hoán: a + b = b + a

b) Tính chất kết hợp: a + (b + c) = (a + b) + c

c) Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a

d) Cộng với số đối: a + (-a) = 0

3. Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển vế một số hạng tử từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.

Trong Q ta có tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý như các tổng đại số trong Z

Với a,b,c in mathbb{Q} nếu a + b = c thì a = -b + c

Với a,b,c in mathbb{Q} ta có:

x – (y – z) = x – y + z = x + z – y

x – y + z = x – (y – z)

Giải Toán 7 trang 16 Cánh diều – Tập 1

Bài 1

Tính:

a) frac{{ - 1}}{6} + 0,75

b) 3frac{1}{{10}} - frac{3}{8}

c) 0,1 + frac{{ - 9}}{{17}} - left( { - 0,9} right.)

Gợi ý đáp án 

a) frac{{ - 1}}{6} + 0,75

b) 3frac{1}{{10}} - frac{3}{8}

c) 0,1 + frac{{ - 9}}{{17}} - left( { - 0,9} right)

begin{matrix}  = 0,1 + dfrac{{ - 9}}{{17}} - left( { - 0,9} right) hfill \  = dfrac{1}{{10}} + dfrac{{ - 9}}{{17}} + dfrac{9}{{10}} hfill \  = left( {dfrac{1}{{10}} + dfrac{9}{{10}}} right) + dfrac{{ - 9}}{{17}} hfill \  = dfrac{{10}}{{10}} - dfrac{9}{{17}} = 1 - dfrac{9}{{17}} hfill \  = dfrac{{17}}{{17}} - dfrac{9}{{17}} = dfrac{8}{{17}} hfill \ end{matrix}

Bài 2

Tính:

a) 5,75.frac{{ - 8}}{9}

b) 2frac{3}{8}.left( { - 0,4} right)

c) frac{{ - 12}}{5}:left( { - 6,5} right)

Gợi ý đáp án

a) 5,75.frac{{ - 8}}{9}

b) 2frac{3}{8}.left( { - 0,4} right)

c) frac{{ - 12}}{5}:left( { - 6,5} right)

Bài 3

Tính một cách hợp lí:

a) frac{{ - 3}}{{10}} - 0,125 + frac{{ - 7}}{{10}} + 1,125

b) frac{{ - 8}}{3}.frac{2}{{11}} - frac{8}{3}:frac{{11}}{9}

Gợi ý đáp án 

a) frac{{ - 3}}{{10}} - 0,125 + frac{{ - 7}}{{10}} + 1,125

begin{matrix}
  = left( {dfrac{{ - 3}}{{10}} + dfrac{{ - 7}}{{10}}} right) + left( { - 0,125 + 1,125} right) hfill \
  = dfrac{{ - 10}}{{10}} + 0 = - 1 + 0 = - 1 hfill \ 
end{matrix}

b) frac{{ - 8}}{3}.frac{2}{{11}} - frac{8}{3}:frac{{11}}{9}

begin{matrix}
  = dfrac{{ - 8}}{3}.dfrac{2}{{11}} - dfrac{8}{3}.dfrac{9}{{11}} hfill \
  = dfrac{8}{3}.left( {dfrac{{ - 2}}{{11}} - dfrac{9}{{11}}} right) hfill \
  = dfrac{8}{3}.left( {dfrac{{ - 11}}{{11}}} right) = dfrac{8}{3}.left( { - 1} right) = dfrac{{ - 8}}{3} hfill \ 
end{matrix}

Bài 4

Tìm x biết:

a) x + left( { - frac{1}{5}} right) = frac{{ - 4}}{{15}}

b) 3,7 - x = frac{7}{{10}}

c) x.frac{3}{2} = 2,4

d) 3,2:x = - frac{6}{{11}}

Xem thêm: dawn on là gì

Gợi ý đáp án

a) x + left( { - frac{1}{5}} right) = frac{{ - 4}}{{15}}

begin{matrix}
 x = dfrac{{ - 4}}{{15}} - left( { - dfrac{1}{5}} right) hfill \
 x = dfrac{{ - 4}}{{15}} + dfrac{1}{5} hfill \
 x = dfrac{{ - 4}}{{15}} + dfrac{3}{{15}} = - dfrac{1}{{15}} hfill \ 
end{matrix}

Vậy x = - frac{1}{{15}}

b) 3,7 - x = frac{7}{{10}}

begin{gathered}
 x = 3,7 - dfrac{7}{{10}} hfill \
 x = dfrac{{37}}{{10}} - dfrac{7}{{10}} hfill \
 x = dfrac{{30}}{{10}} = 3 hfill \ 
end{gathered}

Vậy x = 3

c) x.frac{3}{2} = 2,4

begin{matrix}
 x.dfrac{3}{2} = dfrac{{12}}{5} hfill \
 x = dfrac{{12}}{5}:dfrac{3}{2} hfill \
 x = dfrac{{12}}{5}.dfrac{2}{3} hfill \
 x = dfrac{8}{5} hfill \ 
end{matrix}

Vậy x = frac{8}{5}

d) 3,2:x = - frac{6}{{11}}

begin{matrix}
 dfrac{{16}}{5}:x = - dfrac{6}{{11}} hfill \
 x = dfrac{{16}}{5}:left( { - dfrac{6}{{11}}} right) hfill \
 x = dfrac{{16}}{5}.left( { - dfrac{{11}}{6}} right) hfill \
 x = dfrac{{ - 88}}{{15}} hfill \ 
end{matrix}

Vậy x = frac{{ - 88}}{{15}}

Bài 5

Bác Nhi gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 6,5%/năm. Hết kì hạn 1 năm, bác rút ra frac{1}{3} số tiền (kể cả gốc và lãi). Tính số tiền còn lại của bác Nhi trong ngân hàng.

Gợi ý đáp án

Hết kì hạn 1 năm số tiền lãi bác Nhi nhận được là:

6,5 . 60 000 000 : 100 = 3 900 000 (đồng)

Hết kì hạn 1 năm số tiền bác Nhi nhận được (cả gốc và lãi) là:

60 000 000 + 3 900 000 = 63 900 000 (đồng)

Bác Nhi rút ra frac{1}{3} số tiền (cả gốc và lãi) tương ứng với:

frac{1}{3} (đồng)

Số tiền bác Nhi còn lại trong ngân hàng là:

63 900 000 – 21 300 000 = 38 700 000(đồng)

Vậy số tiền còn lại của bác Nhi trong ngân hàng là 38 700 000 đồng.

Bài 6

Tính diện tích mặt bằng của ngôi nhà trong hình vẽ bên (các số đo trên hình tính theo đơn vị mét)

Gợi ý đáp án

Diện tích mặt bằng của ngôi nhà bằng diện tích hình ABCDEF.

Độ dài đoạn thẳng AB là: 3,4 + 2,0 + 4,7 = 10,1 (m)

Độ dài đoạn thẳng BC là: 5,1 + 5,8 = 10,9 (m)

FG = BC- AF = 10,9 – 7,1 = 3,8 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCG là: 10,1 . 10,9 = 110,09 (m2)

Diện tích hình chữ nhật FEDG là: 3,8 . 3,4 = 12,92 (m2)

Diện tích mặt bằng của ngôi nhà (diện tích hình ABCDEF) là:

110,09 – 12,92 = 97,17 (m2)

Vậy diện tích mặt bằng của ngôi nhà trong hình vẽ là 97,17m2

Bài 7

Theo yêu cầu của kiến trúc sư, khoảng cách tối thiểu giữa ổ cắm điện và vòi nước của nhà chú Năm là 60cm. Trên bản vẽ có tỉ lệ frac{1}{{20}} của thiết kế nhà chú Năm, khoảng cách từ ổ cắm điện đến vòi nước đo được là 2,5cm. Khoảng cách trên bản vẽ như vậy có phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư hay không? Giải thích vì sao?

Gợi ý đáp án

Khoảng cách thực tế từ ổ điện đến vòi nước tính từ bản vẽ là:

2,5 . 20 = 50 (cm)

Theo bài ra ta có:

Khoảng cách tối thiểu giữa ổ cắm điện và vòi nước của nhà chú Năm là 60cm

Nghĩa là khoảng cách lớn hơn hoặc bằng 60cm

Do 50cm < 60cm

Vậy khoảng cách trên bản vẽ không phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ Giải Toán lớp 7 trang 16 – Tập 1 sách Cánh diều của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Xem thêm: adhere to là gì