tri là gì

Có 19 kết quả:

夂 tri淄 tri甾 tri畠 tri知 tri緇 tri缁 tri胝 tri菑 tri葘 tri蜘 tri趍 tri躓 tri輜 tri輺 tri辎 tri錙 tri锱 tri鼅 tri

Từ điển phổ thông

Bạn đang xem: tri là gì

1. cỗ tri
2. bước chậm

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Theo sau tuy nhiên cho tới.
2. § Ngày xưa người sử dụng như chữ “chung” 終.
3. § Ghi chú: Chữ này 夂 viết lách không tồn tại đường nét ló đi ra phía bên trên góc phía trái, không giống với chữ “tuy” 夊 khởi sắc ló đi ra phía bên trên góc phía trái.

Từ điển Thiều Chửu

① Sở tri. Theo sau tuy nhiên cho tới.

Tự hình 3

Dị thể 1

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên sông, tức “Tri thủy” 淄水 nằm trong tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
2. (Tính) Đen (màu). § Thông “tri” 緇. ◇Sử Kí 史記: “Bất viết lách kiên hồ nước, quái nhi bất lấn, bất viết lách bạch hồ nước, niết nhi bất tri” 不曰堅乎, 磨而不磷, 不曰白乎, 涅而不淄 (Khổng Tử thế gia 孔子世家) Nói chi cứng kiên cố, tuy nhiên chuốt ko hao mòn, trình bày chi white tinh anh, tuy nhiên nhuộm ko thâm.
3. (Động) Điếm nhục, độc hại, thực hiện cho tới đem giờ đồng hồ xấu xa.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ tương tự 1

Một số bài xích thơ với dùng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Họa nàn. § Xưa người sử dụng như chữ “tai” 灾.
2. Một âm là “tri”. (Danh) Vật hóa ăn ý cơ học.
3. § Cũng như chữ 葘.
4. § Cũng như chữ 淄.

Tự hình 4

Dị thể 10

Từ điển trích dẫn

1. § Xưa người sử dụng như chữ “đinh” 町.
2. Một âm là “tri”. § Xưa người sử dụng như chữ 甾.

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ điển phổ thông

1. biết
2. quen thuộc nhau

Từ điển trích dẫn

1. (Động) sành, hiểu. ◇Cổ huấn 古訓 “Lộ diêu tri sức ngựa, sự cửu con kiến nhân tâm” 路遙知馬力, 事久見人心 Đường nhiều năm mới mẻ biết mức độ ngựa, việc nhiều ngày mới mẻ thấy lòng người.
2. (Động) Phân biệt, khu vực biệt. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Loan tử chi tương tự động fake, duy kì kiểu mẫu năng tri chi” 孿子之相似者, 唯其母能知之 (Tu vụ 脩務) Con sinh song thì tương tự nhau, chỉ mất u bọn chúng mới mẻ phân biệt được.
3. (Động) sành nhau, hỗ tương, tiếp xúc. ◎Như: “tri giao” 知交 tiếp xúc, tương phó.
4. (Động) Nhận đi ra tuy nhiên đề bạt, tri ngộ. ◇Sầm Tham 岑參: “Hà hạnh nhất thư sinh, Hốt mông quốc sĩ tri” 何幸一書生, 忽蒙國士知 (Bắc đình tây phó 北庭西郊) May sao một thư sinh, đột nhiên được nhờ bậc quốc sĩ xem sét (tài năng).
5. (Động) Làm công ty, đứng đầu, chưởng quản lí. ◇Quốc ngữ 國語: “Hữu năng trợ trái khoáy nhân mưu đồ nhi thối Ngô fake, ngô dữ chi nằm trong tri Việt quốc chi chánh” 有能助寡人謀而退吳者, 吾與之共知越國之政 (Việt ngữ 越語) Ai rất có thể gom trái khoáy nhân mưu đồ tiến công lùi quân Ngô, tớ tiếp tục nằm trong người ấy thống trị nước Việt.
6. (Danh) Kiến thức, học tập vấn. ◎Như: “cầu tri” 求知 mò mẫm tòi học hỏi và giao lưu. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngô hữu tri hồ nước tai? Vô tri dã. Hữu bỉ phu vấn ư té, ko không giống như dã; té khấu kì lưỡng đoan nhi kiệt yên” 吾有知乎哉? 無知也. 有鄙夫問於我, 空空如也; 我叩其兩端而竭焉 (Tử Hãn 子罕) Ta với kiến thức và kỹ năng rộng lớn chăng? Không với kiến thức và kỹ năng rộng lớn. Có người tầm thông thường căn vặn tớ (một điều), tớ ko biết gì cả; tớ xét ngành ngọn vụ việc tuy nhiên hiểu không còn đi ra.
7. (Danh) Ý thức, cảm hứng. ◇Tuân Tử 荀子: “Thảo mộc hữu sinh nhi vô tri” 草木有生而無知 (Vương chế 王制) Cây cỏ với sinh sinh sống tuy nhiên không tồn tại ý thức, cảm hứng.
8. (Danh) Quý khách hàng bè, bạn hữu, tri kỉ. ◎Như: “cố tri” 故知 chúng ta cũ.
9. Một âm là “trí”. (Danh) Trí tinh, trí tuệ. § Thông “trí” 智. ◇Luận Ngữ 論語: “Lí nhân vi mĩ, trạch bất xử nhân yên ổn đắc trí?” 里仁為美, 擇不處仁焉得知 (Lí nhân 里仁) Chỗ ở với đức nhân là nơi chất lượng tốt, lựa chọn vị trí ở tuy nhiên ko lựa chọn điểm với đức nhân thì sao gọi là thông minh được (tức là với trí tuệ)?
10. (Danh) Họ “Trí”.

Từ điển Thiều Chửu

① sành, học thức. Phàm đồ vật gi thuộc sở hữu tâm bản thân nhận thấy, biện biệt, phoán đoán, toan tính, ghi lưu giữ được đều gọi là tri.
② sành nhau, bè chúng ta đùa cùng nhau gọi là tri phó 知交.
③ Hiểu biết.
④ Muốn.
⑤ Ghi lưu giữ.
⑥ Sánh ngang, song.
⑦ Khỏi.
⑧ Làm công ty, như tri phủ 知府 chức công ty một phủ, tri thị xã 知縣 chức công ty một thị xã, v.v.
⑨ Tri ngộ, được người tớ biết tuy nhiên đề bạt bản thân lên gọi là thụ tri 受知.
⑩ Một âm là trí. Trí tinh, trí tuệ, nằm trong nghĩa với chữ trí 智.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Biết: 據我所知 Theo (chỗ) tôi biết; 知過 sành lỗi;
② Cho biết: 通知 Thông tri, thông tin cho tới biết;
③ Tri thức, sự hiểu biết: 無知 Vô tri thức, thông thường hiểu biết; 科學知識 Tri thức khoa học; 孰爲汝多知乎? Ai cho tới ngươi là với sự biết nhiều? (Liệt tử);
④ (văn) Người tri kỉ: 銜淚覓新知 Ngậm nước đôi mắt tuy nhiên mò mẫm những người dân tri kỉ mới mẻ (Bão Chiếu: Vịnh tuy nhiên yến);
⑤ (văn) Tri giác, cảm giác: 手等能有痛癢之知而無是非之慮 Những loại như tay rất có thể với cảm hứng đau nhức ngứa ngáy khó chịu tuy nhiên ko thể với tài năng phân biệt nên trái khoáy được (Phạm Chẩn: Thần khử luận);
⑥ (văn) Qua lại, phó thiệp: 故絕賓客之知 Vì vậy đoạn tuyệt hỗ tương với những tân khách hàng (Tư Mã Thiên: Báo Nhiệm Thiếu Khanh thư);
⑦ (văn) Chủ trì, nhìn coi: 子產其將知政矣 Có lẽ Tử Sản tiếp tục công ty trì chính vì sự (Tả truyện: Tương công nhị thập lục niên);
⑧ (văn) Biểu hình thành ngoài, hiện tại ra: 文侯不悅,知于顏色 Văn Hầu ko vui mừng, hình thành đường nét mặt mày (Lã thị Xuân thu);
⑨ (cũ) Tên chức quan lại hàng đầu một phủ hay là 1 huyện: 知府 Tri phủ, quan lại phủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biết — Sự nắm vững — Một âm là Trí, người sử dụng như chữ Trí 智.

Tự hình 7

Dị thể 4

Từ ghép 42

Một số bài xích thơ với dùng

Từ điển phổ thông

1. lụa thâm
2. màu sắc đen

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Màu thâm. ◇Vương Sung 王充: “Bạch rơi nhập tri, bất nhiễm tự động hắc” 白紗入緇, 不染自黑 (Luận hành 論衡, Trình tài 程材) Lụa white vô vị trí black color, ko nhuộm cũng tự động trở nên thâm.
2. (Danh) Áo căn nhà sư. ◎Như: “phi truy” 披緇 đem áo căn nhà sư (đi tu). ◇Nho lâm nước ngoài sử 儒林外史: “Tự demo canh cải danh tính, tước đoạt trừng trị phi tri khứ liễu” 自此更改姓名, 削髮披緇去了 (Đệ chén hồi) Từ ni thay cho thay đổi chúng ta thương hiệu, cạo tóc đem áo sư cút tu.
3. (Danh) Chỉ những sư, tăng lữ. ◎Như: “tri lưu” 緇流 tăng lữ.
4. (Động) Nhuộm thâm. ◇Luận Ngữ 論語: “Bất viết lách kiên hồ nước, quái nhi bất lân; bất viết lách bạch hồ nước, niết nhi bất tri” 不曰堅乎, 磨而不磷; 不曰白乎, 涅而不緇 (Dương Hóa 陽貨) Đã chẳng trình bày đồ vật gi (thực) cứng dắn thì chuốt cũng ko hao mòn sao? Đã chẳng trình bày đồ vật gi (thực) white thì nhuộm cũng ko trở nên thâm sao?
5. (Tính) Đen, thâm nám. ◇Thi Kinh 詩經: “Tri nó chi tịch hề, Tệ dư hựu cải tác hề” 緇衣之蓆兮, 敝予又改作兮 (Trịnh phong 鄭風, Tri nó 緇衣) Áo thâm to lớn hề, (Hễ) rách nát thì Cửa Hàng chúng tôi thay đổi cho tới hề.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Lụa thâm;
② (Màu) đen: 緇衣 Áo đen; 緇流Những người đem áo thâm (chỉ những căn nhà sư); 披緇 Khoác áo thâm (cắt tóc cút tu).

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ tương tự 1

Một số bài xích thơ với dùng

Từ điển phổ thông

1. lụa thâm
2. màu sắc đen

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Lụa thâm;
② (Màu) đen: 緇衣 Áo đen; 緇流Những người đem áo thâm (chỉ những căn nhà sư); 披緇 Khoác áo thâm (cắt tóc cút tu).

Tự hình 2

Dị thể 6

Chữ tương tự 1

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Da chai cứng bên trên thủ công (vì bị chuốt xát). ◎Như: “thủ túc biền chi” 手足腁胝 tay chân chai cứng.
2. § Theo Khang Hi Tự Điển: “trúc ni thiết” 竹尼切, âm “tri”; “chỉ nhi thiết” 旨而切, âm “chi”. Ta quen thuộc gọi là “đê”.

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ tương tự 1

Một số bài xích thơ với dùng

Từ điển phổ thông

1. ruộng vỡ đang được một năm
2. nhổ cỏ, giẫy cỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ruộng mới mẻ khai khẩn được 1 năm.
2. (Danh) Phiếm chỉ ruộng. ◇Vương Duy 王維: “Tích vũ ko lâm yên ổn hỏa trì, Chưng lê xuy demo phía đông tri” 積雨空林煙火遲, 蒸藜炊黍餉東菑 (Tích vũ võng xuyên trang tác 積雨輞川莊作) Mưa ứ rừng ko lửa sương chậm trễ, Nấu rau củ lê thổi lúa nếp đem thực phẩm cho tới ruộng ở phía sầm uất.
3. (Danh) Họ “Tri”.
4. (Tính) Đen. § Thông “truy” 緇. ◇Tuân Tử 荀子: “Bất thiện bên trên thân thiết, tri nhiên, vớ dĩ tự động ác dã” 不善在身, 菑然, 必以自惡也 (Tu thân thiết 修身) Sự ko chất lượng tốt ở điểm bản thân, thâm không sạch, thì tự động bản thân thực hiện xấu xa ác vậy.
5. (Tính) Cây cỏ rậm rì, sum suê. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Tri trăn uế” 菑榛穢 (Bổn kinh 本經) Bụi cây trồng dại dột rậm rì um tùm.
6. (Động) Trừ cỏ khai khẩn.
7. (Một âm là “trại”. (Danh) Cây thô bị tiêu diệt đứng ko ụp.
8. (Danh) Tường vây xung quanh.
9. (Động) Dựng lên, tạo dựng.
10. (Động) Bổ đi ra, tách đi ra.
11. Một âm là “tai”. (Danh) Tai họa, tai nạn thương tâm. § Thông “tai” 災. ◇Sử Kí 史記: “Thử giai học tập sĩ sở vị hữu đạo nhân nhân dã, vì thế nhiên tao demo tri, huống dĩ trung tài nhi thiệp loàn thế chi mạt lưu hồ?” 此皆學士所謂有道仁人也, 猶然遭此菑, 況以中材而涉亂世之末流乎 (Du hiệp liệt truyện 游俠列傳) Những người này đều là những người dân tuy nhiên những học tập sĩ gọi là những bậc với đạo nhân, vậy mà còn phải gặp gỡ nên những tai ương như vậy, huống hồ nước những kẻ tài năng hạng trung sinh sống vào thời gian cuối thời kỳ loạn lạc lạc?
12. (Động) Làm kinh hoàng, nguy hiểm kinh hoàng. § Thông “tai” 災. ◇Trang Tử 莊子: “Tai nhân fake, nhân vớ phản tai chi” 菑人者, 人必反菑之 (Nhân lừa lọc thế 人間世) Hại người thì người kinh hoàng lại.
13. § Cũng viết lách là 葘.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ruộng vỡ đang được một năm;
② Nhổ cỏ, giẫy cỏã.

Tự hình 1

Dị thể 6

Một số bài xích thơ với dùng

Từ điển phổ thông

1. ruộng vỡ đang được một năm
2. nhổ cỏ, giẫy cỏ

Xem thêm: interested nghĩa là gì

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng viết lách của 菑.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 菑.

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ điển phổ thông

(xem: tri chu 蜘蛛,鼅鼄)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Tri chu” 蜘蛛 con cái nhện. § Ta quen thuộc gọi là “tri thù”.

Từ điển Thiều Chửu

① Tri chu 蜘蛛. Xem chữ chu 蛛.

Từ điển Trần Văn Chánh

【蜘蛛】tri oán [zhizhu] (Con) nhện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tri oán Con nhện.

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 2

Một số bài xích thơ với dùng

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Đông, nhiều.
2. Một âm là “xu”. § Cũng như “xu” 趨.
3. Một âm là “xúc”. § Cũng như “xúc” 促.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài xích thơ với dùng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Vấp té.
2. (Động) Gặp trở lo ngại, ko được tiện lợi.
3. (Tính) Khúc giắt, ko xuôi (văn từ).
4. (Tính) Hèn, yếu hèn thông thường. ◇Cổ thi đua nguyên vẹn 古詩源: “Trí mã phá huỷ xa thẳm, ác phụ phá huỷ gia” 躓馬破車, 惡婦破家 (Dịch vĩ 易緯, Dẫn cổ thi đua 引古詩) Ngựa thông thường thực hiện lỗi xe cộ, người phu nhân xấu xa ác thực hiện bại hoại căn nhà.
5. (Danh) Tấm mộc kê bên dưới thân thiết người khi hành quyết thời xưa. § Thông 鑕.
6. Một âm là “tri”. (Danh) § Cũng như “tri” 胝.

Tự hình 1

Dị thể 7

Chữ tương tự 7

Một số bài xích thơ với dùng

Từ điển Trần Văn Chánh

Xe chở vật dụng. 【輜車】truy xa thẳm [ziche] (cũ) Xe với mui kín.

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài xích thơ với dùng

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 輜.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 輜

Từ điển Trần Văn Chánh

Xe chở vật dụng. 【輜車】truy xa thẳm [ziche] (cũ) Xe với mui kín.

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ điển phổ thông

đơn vị trọng lượng thời xưa (có sách trình bày vị 6 hoặc 8 lạng ta, cũng có thể có sách trình bày 6 oán 銖,铢 là một trong chùy 錘,锤, 2 chùy là tri, như thế một tri vị một trong những phần nhị lạng ta Trung Quốc thời xưa)

Từ điển Trần Văn Chánh

(cũ) Đơn vị trọng lượng thời xưa (có sách trình bày vị 6 hoặc 8 lạng; cũng có thể có sách trình bày 6 oán [銖] là một trong chùy [錘], 2 chùy là tri, như thế một tri vị một trong những phần nhị lạng ta Trung Quốc thời xưa).

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài xích thơ với dùng

Từ điển phổ thông

đơn vị trọng lượng thời xưa (có sách trình bày vị 6 hoặc 8 lạng ta, cũng có thể có sách trình bày 6 oán 銖,铢 là một trong chùy 錘,锤, 2 chùy là tri, như thế một tri vị một trong những phần nhị lạng ta Trung Quốc thời xưa)

Từ điển Trần Văn Chánh

(cũ) Đơn vị trọng lượng thời xưa (có sách trình bày vị 6 hoặc 8 lạng; cũng có thể có sách trình bày 6 oán [銖] là một trong chùy [錘], 2 chùy là tri, như thế một tri vị một trong những phần nhị lạng ta Trung Quốc thời xưa).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 錙

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ điển phổ thông

(xem: tri chu 蜘蛛,鼅鼄)

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Xem 鼄.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con nhện. Như chữ Tri 蜘.

Xem thêm: subsequent là gì

Tự hình 1

Dị thể 3

Từ ghép 2