trippy là gì

Bạn đang xem: trippy là gì

Các ví dụ của trippy

trippy

These two bands were the first vĩ đại introduce a trippy groove vĩ đại their doom-influenced sound.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má luật lệ của CC BY-SA.

They describe experiencing trippy effects without mentioning unpleasant physical side effects.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má luật lệ của CC BY-SA.

The album is a tense, trippy collection of songs that become fiercely emotional explorations.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má luật lệ của CC BY-SA.

From the trippy cover art vĩ đại the abundance of guitars and experimental vocal tracks, this was her great leap forward.

Từ

Xem thêm: ore là gì

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má luật lệ của CC BY-SA.

He took the design and began vĩ đại làm đẹp new pairs in psychedelic snakeskin colours, which aligned with the trippy fashions of the era.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má luật lệ của CC BY-SA.

In that sense it uses more trippy and organic sounds kêu ca their future minimalist work.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má luật lệ của CC BY-SA.

It was one of those trippy moments.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại bám theo giấy má luật lệ của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện nay ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những căn nhà cho phép.

Xem thêm: difficulty là gì