tutor là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈtuː.tɜː/
Hoa Kỳ[ˈtuː.tɜː]

Danh từ[sửa]

tutor /ˈtuː.tɜː/

Bạn đang xem: tutor là gì

 1. Người giám hộ (đứa con trẻ vị trở thành niên).
 2. Gia sư, giáo viên kèm cặp riêng rẽ.
 3. Trợ lý học hành (ở ngôi trường ĐH Anh).

Ngoại động từ[sửa]

tutor ngoại động từ /ˈtuː.tɜː/

 1. (Pháp lý) Giám hộ.
 2. Dạy kèm cặp, kèm cặp cặp.
 3. Kiềm chế.

Chia động từ[sửa]

tutor

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to tutor
Phân kể từ hiện tại tại tutoring
Phân kể từ quá khứ tutored
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tutor tutor hoặc tutorest¹ tutors hoặc tutoreth¹ tutor tutor tutor
Quá khứ tutored tutored hoặc tutoredst¹ tutored tutored tutored tutored
Tương lai will/shall² tutor will/shall tutor hoặc wilt/shalt¹ tutor will/shall tutor will/shall tutor will/shall tutor will/shall tutor
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tutor tutor hoặc tutorest¹ tutor tutor tutor tutor
Quá khứ tutored tutored tutored tutored tutored tutored
Tương lai were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại tutor let’s tutor tutor
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì

tutor nội động từ /ˈtuː.tɜː/

 1. Làm trách nhiệm giám hộ.
 2. Là gia sư.

Chia động từ[sửa]

tutor

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to tutor
Phân kể từ hiện tại tại tutoring
Phân kể từ quá khứ tutored
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tutor tutor hoặc tutorest¹ tutors hoặc tutoreth¹ tutor tutor tutor
Quá khứ tutored tutored hoặc tutoredst¹ tutored tutored tutored tutored
Tương lai will/shall² tutor will/shall tutor hoặc wilt/shalt¹ tutor will/shall tutor will/shall tutor will/shall tutor will/shall tutor
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tutor tutor hoặc tutorest¹ tutor tutor tutor tutor
Quá khứ tutored tutored tutored tutored tutored tutored
Tương lai were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại tutor let’s tutor tutor
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "tutor". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://acartculture.org.vn/w/index.php?title=tutor&oldid=1935484”

Xem thêm: on site là gì