up là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈəp/
Hoa Kỳ[ˈəp]

Phó từ[sửa]

up (không đối chiếu được) /ˈəp/

 1. Ở bên trên, lên bên trên, lên.
  up in the air — phía trên cao nhập ko trung
 2. Dậy, đứng lên, đứng lên.
  to get up early — dậy sớm
  the whole nation was up in arms against the invaders — toàn quốc vẫn đứng lên cầm cố vũ trang chống quân xâm lược
 3. Đến, cho tới (thường là 1 trong những vị trí cần thiết, hoặc một vị trí ở phía bắc).
  whe are you going up lớn London? — lúc nào anh cút Luân Đôn?
  to go up lớn the door — đến tới cửa
 4. Hết, trọn vẹn, xong xuôi.
  time is up — không còn giờ rồi
  to fill up a glass — xối chan chứa cốc
  it's all up — vẫn trọn vẹn xong xuôi cả rồi
 5. Cừ, xuất sắc, thông thuộc.
  to be well up in English — xuất sắc giờ Anh
 6. (+ động từ) To lên, mạnh lên, lên.
  speak up! — thưa lớn lên!
  to blow up the fire — thổi lửa lên

Đồng nghĩa[sửa]

hết
 • U.P.

Thành ngữ[sửa]

 • up against: Đứng đầu với (khó khăn, trở lo ngại...).
 • up and down:
  1. Đi đi đi lại lại lại, lên tăng lên giảm xuống xuống; từng vùng, mọi nơi, từng khu vực.
   to walk up and down — cút đi đi lại lại lại
   to look for something up and down — thám thính đồ vật gi từng toàn bộ chỗ
 • up to:
  1. Bận, đang khiến.
   what's he up to? — hắn tao đang khiến gì?
   what tricks has he been up to? — hắn đang được dở những trò gì thế?
  2. Xứng đáng; vừa sức, đầy đủ kĩ năng.
   not lớn feel up lớn something — cảm nhận thấy ko đầy đủ kĩ năng thao tác gì
  3. Cho cho tới, cho tới.
   up lớn now — cho tới nay
   from one up lớn one hundred — từ 1 cho tới một trăm
  4. Phi, sở hữu trách nhiệm phi.
   it is up lớn us lớn... — tất cả chúng ta sở hữu trách nhiệm phi...
 • what's up?: Có việc gì thế?, đồ vật gi vậy?

Giới từ[sửa]

up /ˈəp/

Bạn đang xem: up là gì

 1. Lên, ngược lên; phía trên.
  up hill and down dale — lên dốc xuống đèo
  to go up the river — cút ngược loại sông
  up the hill — phía trên đồi
 2. Ngược (gió, làn nước...).
  up the wind — ngược gió
 3. Ở cuối.
  up the yard — ở cuối sân

Tính từ[sửa]

up ( ko đối chiếu được) /ˈəp/

Xem thêm: subsequent là gì

 1. Lên (đi về một thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn hoặc thủ đô), ngược (đi về phía bắc).
  an up train — chuyến tàu về thủ đô; chuyến tàu ngược

Từ liên hệ[sửa]

 • upper

Danh từ[sửa]

up (số nhiều ups) /ˈəp/

 1. Sự lên, sự thăng.
  ups and downs — sự tăng lên giảm xuống, sự thăng trầm (của cuộc đời)
 2. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Người đang được lên.
 3. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Dốc lên.
 4. Sự thành công xuất sắc.
 5. Chuyến tàu về (thủ đô); chuyến tàu ngược.

Nội động từ[sửa]

up nội động từ /ˈəp/

 1. (Thông tục) Đột nhiên đứng dậy; đùng một cái nói; đùng một cái thực hiện.
 2. Tăng phin lên (giá cả, nấc phát triển...).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "up". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)