vai trò chủ yếu của nguyên tố đại lượng là

Câu hỏi:

Vai trò chủ yếu của nguyên tố đại lượng là?

Bạn đang xem: vai trò chủ yếu của nguyên tố đại lượng là

A. Cấu trúc tế bào.    

B. Hoạt hóa enzim.     

C. Cấu tạo enzim.   

D. Cấu tạo côenzim.

Đáp án đúng A.

Vai trò chủ yếu của nguyên tố đại lượng là cấu trúc tế bào, các nguyên tố đại lượng tham gia trực tiếp vào các thành phần cấu trúc của tế bào, mô, cơ quan và tham gia vào các quá trình năng lượng. 

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Trong cơ thể thực vật chứa nhiều nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tuy nhiên, chỉ có 17 nguyên tố C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với sự sinh trưởng của mọi loài cây.

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là:

– Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống

– Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác

– Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

Xem thêm: legal person là gì

Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thường được phân thành nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng, dựa vào hàm lượng của chúng trong mô thực vật.

+ Nguyên tố đại lượng: Nguyên tố đại lượng là nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể với số lượng lớn, bao gồm : C, H, O, N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Si, Na, Al,…Các nguyên tố này chiếm 99,95% khối lượng khô của cây. Vai trò chính của các nguyên tố đại lượng là tham gia trực tiếp vào các thành phần cấu trúc của tế bào, mô, cơ quan và tham gia vào các quá trình năng lượng.  Nguyên tố vi lượng là nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể với một lượng rất nhỏ, bao gồm : Cu, Zn, Mn, Co, Mo, B,…Các nguyên tố này chỉ chiếm 0,05% khối l­ượng khô của cây, nhưng lại có vai trò rất lớn trong quá trình trao đổi chất của cây. 

     + Nguyên tố vi lượng: Các nguyên tố mà lượng chứa ít hơn 10−4 được gọi là các nguyên tố vi lượng. Vi lượng tố, còn gọi là nguyên tố vi lượng, là những nguyên tố hóa học cần dùng trong các chức năng trao đổi chất quan trọng cho cuộc sống.  Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.

Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong đời sống thực vật :

– Tham gia vào các thành phần cấu tạo nên hệ thống chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào và các cơ quan

– Nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều chỉnh quá trình trao đổi chất, các hoạt động sinh lí trong cây:

   + Thay đổi các đặc tính lý hóa của các chất keo nguyên sinh

   + Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất

   + Điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây

– Tăng tính chống chịu cho cây trồng đối với các điều kiện bất lợi của môi trường.

Xem thêm: spectrum là gì