vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã

Để hiểu vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã, thì trước hết ta nên tìm hiểu loài ưu thế là gì? và quần xã là gì? Tất cả nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội dung bên dưới. Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

Quần xã là gì

Bạn đang xem: vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã

Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật khác loài, cùng sống trong một sinh cảnh, vào một khoảng thời gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường sinh sống. Khi xét chung quần xã sinh vật và sinh cảnh bao bọc quanh nó, ta được khái niệm hệ sinh thái. Các quần thể sinh vật trong quần xã có quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau và với môi trường để tồn tại (hay nói cách khác, sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường) và phát triển ổn định qua thời gian, do đó quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Thí dụ, Vườn quốc gia Cúc Phương ở Việt Nam là một quần xã rừng nhiệt đới, có nhiều quần thể sinh vật cùng sinh sống ở nơi đây như chò xanh, chò chỉ, đăng, khướu mỏ dài trong một thời gian dài.

Tóm tắt về quần xã

Vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã

+ Tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau.

+ Cùng sống trong một không gian nhất định.

+ Các sinh vật có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất.

– Quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

– Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.

– Ví dụ về quần xã: rừng mưa nhiệt đới, ao cá, cánh đồng, …

Loài chiếm ưu thế là gì?

Loài chiếm ưu thế là loài cùng nằm trong một quần xã sinh vật. Là một loài hoặc các nhóm có ảnh hưởng xác định lên quần xã, quyết định số lượng, kích thước, năng suất và các thông số của chúng.
Loài ưu thế tích cực tham gia vào sự điều chỉnh, vào quá trình trao đổi vật chất và năng lượng giữa quần xã với môi trường xung quanh. Chính vì vậy, nó có ảnh hưởng đến môi trường, từ đó ảnh hưởng đến các loài khác trong quần xã.
Ví dụ: Bò rừng Bison là loài chiếm ưu thế trong quần xã đồng cỏ lớn ở Bắc Mỹ

Trắc nghiệm vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã?

A. Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, sự cạnh tranh mạnh

Xem thêm: dawn on là gì

B. Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh

C. Vì tuy có số lượng cá thể nhỏ, nhưng hoạt động mạnh

D. Vì tuy có sinh khối nhỏ nhưng hoạt động mạnh.

Câu trả lời: B

Vì loài ưu thế chắc chắn sẽ có số lượng lớn, ta sẽ loại được phương án C và D. Chỉ còn A và B.

Loài ưu thế tích cực tham gia vào sự điều chỉnh, vào quá trình trao đổi vật chất và năng lượng giữa quần xã với môi trường xung quanh

Loài ưu thế không thể có sự cạnh tranh được, mà nó sẽ giúp tạo nên quần xã. Nên ta sẽ loại phương án A. Chỉ còn lại B.

Như vậy ta đã trả lời được câu hỏi vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh. Chúc các bạn học tập tốt

 

Xem thêm: crafting là gì