vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 120

Vở Bài Tập Toán Lớp 5 – Bài 120 – Luyện Tập Chung #mshanh #toanlop5
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 – Bài 120 – Luyện Tập Chung #mshanh #toanlop5

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 120

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 Bài 120: Luyện tập chung hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 Bài 120: Luyện tập chung

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 Bài 120: Luyện tập chung

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 45 Bài 1: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là : chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Mức nước trong bể cao bằng chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước ? (1dm3 = 1 lít)

Lời giải:

Thể tích trong lòng bể là:

2 × 1 × 1,5 = 3 (m3)

Đổi: 3m3 = 3000dm3 = 3000l

Số lít nước có trong bể:

(lít)

Đáp số: 2400 lít

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 45 Bài 2: Cho một hình lập phương có cạnh 0,5m. Tính rồi viết kết quả vào ô trống:

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

0,5 × 0,5 × 4 = 1 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

0,5 × 0,5 × 6 = 1,5 (m2)

Thể tích của hình lập phương:

0,5 × 0,5 × 0,5 = 0,125 (m3)

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

1m2

1,5m2

0,125m3

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 45 Bài 3: a) Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

2m

1m

Chiều rộng

Xem thêm: handset là gì

1m

0,5m

Chiều cao

0,4m

0,2m

Thể tích

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Chiều dài hình (1) gấp …… lần chiều dài hình (2)

Chiều rộng hình (1) gấp …… lần chiều rộng hình (2)

Chiều cao hình (1) gấp …… lần chiều cao hình (2)

Thể tích hình (1) gấp …… lần thể tích hình (2)

Lời giải

a)

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều dài

2m

1m

Chiều rộng

1m

0,5m

Chiều cao

0,4m

0,2m

Thể tích

0,8m3

0,1m3

b)

Chiều dài hình (1) gấp 2 lần chiều dài hình (2).

Chiều rộng hình (1) gấp 2 lần chiều rộng hình (2).

Chiều cao hình (1) gấp 2 lần chiều cao hình (2).

Thể tích hình (1) gấp 8 lần thể tích hình (2).

Bài giảng Toán lớp 5 Bài 120: Luyện tập chung

Bạn đang xem bài viết: Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 45 Bài 120: Luyện tập chung. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: ore là gì