vocabulary đọc là gì

vocabulary

Bạn đang xem: vocabulary đọc là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/vəˈkæb.jə.lər.i/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/voʊˈkæb.jə.ler.i/