wear and tear là gì

Wear and tear là gì?

Bạn đang xem: wear and tear là gì

Wear and tear: Khấu hao, Hư vì như thế sử dụng lâu.

Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì

Ví dụ:

Wear and tear has decreased the market value of the machinery.
–>Sự hao hao và hư đốn hư đã trải tiêu giảm giá trị marketing của dòng sản phẩm móc.
The insurance policy does cover damage caused by normal wear and tear.
–>Hợp đồng bảo đảm bao hàm cả những thiệt sợ hãi bởi hao hao hư đốn hư thông thường phát sinh.
Boys and girls are apt vĩ đại wear and tear their clothes, you know.
–>Lũ nhỏ dễ dàng thực hiện hư đốn hư và rách rưới ăn mặc quần áo lắm.
The material is very strong. It should stand lots of wear and tear.
–>Vải này đặc biệt bền bỉ. Nó đặc biệt khó khăn sờn rách rưới.
Boys and girls are apt vĩ đại wear and tear their clothes, you know.
–>Bọn phái nam phái nữ thanh niên quần áo hao lắm, ông biết đấy.
This cloth is designed vĩ đại stand up vĩ đại lot of wear and tear.
–>Vải này được sản xuất nhằm Chịu được chừng bào hao và chừng xâu xé cao.
His motorcycle was not a new one. It showed evidence of a lot of wear and tear.
–>Cái xe pháo máy của chính nó ko nên là xe pháo mới nhất. Nó có tương đối nhiều bộc lộ hao hao và hư đốn hư đốn.
Objects used as money must withstand the physical wear and tear that comes with being used over and over again.
–>Các vật được sử dụng thực hiện chi phí nên Chịu đựng được sự hư đốn hư đốn, sự hao hao Lúc người tớ dùng bọn chúng rất nhiều lần theo đòi thời hạn.
It is also important vĩ đại avoid the installation of gas lines in places where they may be exposed vĩ đại wear and tear.
–>Điều cũng tương đối cần thiết là tách lắp ráp đàng khí ở những điểm tuy nhiên bọn chúng hoàn toàn có thể bị hao hoặc tét.
The United Nations Secretary General’s residence, built in 1921, will be renovated since it shows signs of wear and tear in the reception areas.
–>Được xây năm 1921, tư dinh cơ của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc sẽ tiến hành tân trang lại vì như thế có tương đối nhiều điểm bị hư đốn ở điểm tiếp khách hàng.
The guarantee does not cover normal wear and tear.
–>Chế chừng Bảo Hành ko vận dụng cho việc hao hao thông thường bởi dùng.
The insurance policy does not cover damage caused by normal wear and tear.
–>Hợp đồng bào hiểm ko bao hàm những thiệt sợ hãi bởi hao hao hư đốn hư thông thường phát sinh.
The insurance policy does not cover damage caused by normal wear and tear.
–>Hợp đồng bảo đảm ko bao hàm những thiệt sợ hãi bởi hao hao hư đốn hư thông thường phát sinh.
After having the xế hộp for five years you expect some wear and tear.
–>Xe dùng năm năm rồi thì đương nhiên nên sở hữu vài ba điểm hư đốn hư đốn.
The carpet near the door gets a lot of wear and tear because we all walk on it as we come into the house.
–>Tấm thảm sát cửa chính có tương đối nhiều điểm rách rưới nát nhừ cũng chính vì toàn bộ Cửa Hàng chúng tôi đều giẫm lên nó Lúc phi vào mái ấm.
Why would you wanna take our love and tear it all apart, now?
–>Tại sao anh mong muốn lấy chuồn thương yêu của tất cả chúng ta, và tách thực hiện 2 nửa?
First off, I have got nothing vĩ đại wear and secondly, I bởi not even want vĩ đại go vĩ đại the tiệc ngọt.
–>Đầu tiên, tôi không tồn tại gì nhằm khoác và loại nhì, tôi cũng không thích chuồn dự tiệc.
the fair tear and wear of machinery and equipmentsự hao hao thông thường của dòng sản phẩm móc và thiết bị

Xem thêm: together là gì