where tiếng việt là gì

Bản dịch

Where are the gas and electricity meters?

expand_more Ga và đồng hồ thời trang năng lượng điện đâu?

Bạn đang xem: where tiếng việt là gì

Where did the kitchen and bathroom tiles come from?

Gạch ngôi nhà phòng bếp và chống tắm được mua sắm đâu?

Ví dụ về kiểu cách dùng

I would lượt thích to tát reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.

Tôi ham muốn bịa thêm 1 chống nữa nhằm đáp ứng bữa trưa sau buổi họp

Where can I find out if I am entitled to tát receive disability benefits?

Tôi hoàn toàn có thể coi bản thân với có được trợ cấp cho tật nguyền ko ở đâu?

Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?

Những đồ đạc và vật dụng vô ngôi nhà được mua sắm ở đâu, vd. kệ bếp?

Where can I find information about all the courses available?

Tôi hoàn toàn có thể thám thính vấn đề về những khóa huấn luyện ở đâu?

Where can I get a certificate of equivalency?

Tôi hoàn toàn có thể lấy giấy tờ ghi nhận tương tự ở đâu

Where did the kitchen and bathroom tiles come from?

Gạch ngôi nhà phòng bếp và chống tắm được mua sắm ở đâu?

Where can I register for the [language] test?

Tôi hoàn toàn có thể đăng kí đánh giá [ngôn ngữ ] ở đâu?

Can you show mạ where it is on the map?

Bạn hoàn toàn có thể chỉ nó bên trên phiên bản trang bị cho tới tôi được không?

Where can I find the sườn for ____ ?

Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì

Tôi hoàn toàn có thể thám thính kiểu đơn đăng kí ____ ở đâu?

Where can I find ___?

Cho căn vặn ___ ở đâu?/ Cho căn vặn xung quanh trên đây với ___ này không?

Where can I buy a bus/train ticket?

Tôi hoàn toàn có thể mua sắm vé xe pháo buýt/vé tàu ở đâu?

Where was your [document] issued?

[Tài liệu] của người tiêu dùng được phát hành ở đâu?

Where can I make a call?

Tôi hoàn toàn có thể dùng điện thoại cảm ứng công nằm trong ở đâu?

Where can I sign up for the excursion?

Tôi hoàn toàn có thể đăng kí tour ở đâu?

Where are the gas and electricity meters?

Ga và đồng hồ thời trang năng lượng điện ở đâu?

Where is the siêu xe rental?

Ở trên đây với nơi nào cho tới mướn xe hơi không?

Where is the next gas station?

Gần trên đây với trạm xăng này không?

Where can I find room number ___?

Xem thêm: processed là gì

Where are the changing rooms?

Where can I find ___?

Tôi hoàn toàn có thể mua sắm ___ ở đâu?